Interview Servaas Houben 2018

15 / 02 / 2018
FTE Groep

Interview Servaas Houben

Over de veranderende rol van actuarieel professionals

De rol van actuarieel professionals verandert. Servaas Houben spreekt en schrijft daar veel over. Servaas werd driemaal genomineerd voor Actuaris van het Jaar. Telkens vanwege andere prestaties en vanuit andere hoeken en werelddelen. FTE Actuarieel zocht hem op in Curacao voor een interview.

Servaas is zoals altijd goed voorbereid en doet zelf de aftrap: “Traditioneel gezien verzorgen actuarissen een stukje van de productontwikkeling, namelijk de pricing, en gaan we hierop erg de diepte in. We maken tal van berekeningen en scenario’s. Maar uiteindelijk blijft het een klein stukje van het proces waar we ons tegenaan bemoeien. Mijn ervaring van de laatste jaren is dat je veel meer waarde kunt toevoegen in andere aspecten van het proces. Als bijvoorbeeld sales niet gelooft in het product en het niet verkoopt of allerlei kortingen gaat geven, dan kun je als actuaris wel heel exact de sterftekansen hebben bepaald, maar dan is de impact daarvan op het totaal nihil. Je had dan beter je tijd kunnen steken in het overtuigen van sales.”

Heb je dat geleerd bij Ennia in Curacao?
“In Curaçao ben ik veel meer allround geworden. Dat komt ook door hoe Ennia is ingericht. We doen hier misschien een iets minder uitgebreid sterfte onderzoek, maar zijn meer bezig met de implementatie van wat we doen. We schakelen met andere afdelingen zoals sales, betrekken klanten erbij, promoten onze ideeën en creëren awareness. Ook creeer ik awareness bij andere stakeholders zoals directie, en klanten door het geven van presentaties en het schrijven van artikelen. Dit heeft er mede toe geleid dat de langleven trend binnen ENNIA en op Curacao nu een algemeen geaccepteerd verschijnsel is.”

Wat is jouw rol daarin?
“Toen ik vier jaar geleden bij Ennia startte heb ik geprobeerd de organisatie wat meer extern gericht te maken. We zagen als organisatie wel trends zoals bijvoorbeeld het langlevenrisico en risico’s als de rekenrente, maar er werd nog niet echt iets mee gedaan. Op het actuariaat voelden we ons soms een beetje een roepende in de woestijn. We zijn doorgegaan met het herhalen van onze boodschap en hebben ook nadrukkelijk de publiciteit gezocht, middels presentaties, artikelen en interviews, om dit risico branchebreed op de kaart te zetten.”

Servaas wordt geroemd vanwege de belangrijke maatschappelijke rol die hij speelde in het aankaarten van de pensioenproblematiek op Curaçao. Middels diverse publicaties in lokale dagbladen en magazines lokte hij een brede maatschappelijke discussie uit. Hiermee haalde hij onder andere de rekenrente uit de ‘taboesfeer’ en creëerde hij veel meer bewustzijn rondom dit onderwerp op Curaçao. (Afkomstig uit nominaties Actuaris van het Jaar)

“Door de kracht van herhaling en uitingen op allerlei niveaus ontstond er langzaam draagvlak en awareness. Uiteindelijk zijn ook bij Ennia de producten aangepast, worden de tarieven nu vaker geupdate en zijn de risico’s beter in balans tussen verzekeraar en polishouder.”

Hoe kunnen we als actuarissen meer impact hebben?
“We moeten niet vergeten dat actuarissen vaak focussen op de lange termijn. We kijken naar projecties, sterftecijfers en rendementen. Andere disciplines en de politiek zijn vaak meer gericht op de korte termijn. Daar kan spanning tussen ontstaan. Als de sector goed draait en iedereen is tevreden en er komen een paar actuarissen aan die beginnen over de lange termijn, risicomanagement en duurzame houdbaarheid, dan roept dat weerstand op. We hebben het in Curacao al tien jaar over het het introduceren van verplicht pensioen voor alle werknemers. De politiek gaat hier nu pas concrete acties op ondernemen. Er is moed voor nodig om door de korte termijn heen te bijten en je boodschap te blijven herhalen. Ik zie ons als de bewakers van de lange termijn belangen, waaronder die van de polishouders.”

We zien allerlei ontwikkelingen als big-data, solvency II en riskmanagement, ligt daar de toekomst voor de actuaris?
“Wat ik zie is dat we als beroepsgroep vaak riskmanagement en big-data aangrijpen als een doelstelling op zich. Maar het is juist een middel om je visie of kennis beter mee te onderbouwen. Je kunt er dus beter mee pricen of betere reserves mee aanhouden. Wij focussen ons vaak op die stempel op ons CV, terwijl we die tools juist moeten gebruiken om bijvoorbeeld onze research voor sterftekansen te verbeteren. Dus meer focus op het doel dat je met die tool kunt bereiken; inzichten geven en verbanden in kaart brengen.”

Hoe gaan we dat doen?
“Just Do It. Ik ben geen fan van Nike, maar wel van hun slogan. Begin er nu maar gewoon mee, dan kun je gaandeweg vanuit je baseproduct verbeteren. Vaak blijven we haperen bij goede intenties en in de discussie fase. Dat is onze achilleshiel: we willen vooraf alles 100% duidelijk hebben, maar dat kan niet altijd. Natuurlijk doe je eerst een goede analyse vooraf, maar daarna is het gewoon een kwestie van de eerste stap zetten. Ennia is nu de eerste verzekeraar in de Nederlandse Antillen dat zijn eigen sterfte onderzoek doet. Er kan nog best wat aan verbeterd worden, maar we doen het wel mooi.”

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen