Contact

Interview

Hoe datagedreven is jouw organisatie?

Steeds vaker horen we dat organisaties meer datagedreven willen werken. Er zijn ontzettend veel initiatieven op het gebied van data, zoals het ontwikkelen van datageletterdheid binnen de organisatie, het maken van dashboards of het creëren van meer inzicht uit de eigen data. Daarmee werk je nog niet direct datagedreven. Senior data consultants Nely en Niels vertellen ons meer over datagedreven werken en de aanpak van FTE Groep.

Niels: Regelmatig worden wij door organisaties benaderd of wij kunnen helpen om meer datagedreven te werken. Uit enthousiasme willen organisaties vaak direct aan de slag met data, zonder concrete doelen te hebben gesteld. Wij helpen om dit proces stap voor stap te begeleiden, ambities op het gebied van data concreet te maken en zo datagedreven werken gestructureerd en doelgericht te implementeren binnen de organisatie.

Nely: Dit proces start met een gesprek om een beeld te krijgen of er commitment van het management is, wat de ambities zijn en welk vraagstuk of welke casus we kunnen oppakken als eerste pilot. Het is ontzettend belangrijk om samen helder te krijgen wat datagedreven werken voor de betreffende organisatie betekent en hoe we daar invulling aan kunnen geven. Samen zetten we vervolgens de ambities op papier, zodat voor iedereen helder is naar welke doelen we toewerken. Een mooi voorbeeld is onze opdracht bij Provincie Noord-Brabant. Bij de provincie hebben we geholpen om een volgende stap te zetten op het toepassen en gebruik maken van mobiliteitsdata. Het startpunt was het uitvoeren van de datascan om de huidige status inzichtelijk te maken. Met de uitkomsten van de scan en verschillende gesprekken met betrokkenen, konden we met de provincie Noord-Brabant meedenken over hun ambitie op het gebied van datagedreven werken.

Niels: We zijn toen om de tafel gaan zitten met Provincie Noord-Brabant om samen het onderwerp ‘datagedreven werken’ handen en voeten te geven, de klokken binnen de organisatie gelijk te gaan zetten en te werken aan de beeldvorming rondom data. Om dit te realiseren hebben we een datascan op maat ontwikkeld. Alle componenten die van belang zijn en een rol hebben in het programma van de provincie hebben we verwerkt in deze scan. De resultaten van de scan vertellen hoe volwassen ieder onderdeel op het gebied van data momenteel is. Daaruit kunnen we vaststellen welke stappen er nog genomen moeten worden om de ambitie te realiseren. Na de scan zijn we samen met de opdrachtgever in gesprek gegaan om de resultaten te bespreken. Vanuit FTE Groep begeleiden we dit proces. We bespreken binnen de teams hoe je moet kijken naar de scores, wat de wensen zijn en wat belangrijk is voor jou als persoon. De next step is het inplannen van diverse sessies om een verdiepingsslag te kunnen maken en voort te borduren op de resultaten van de scan.

Nely: Naast Provincie Noord-Brabant horen we vaker dat organisaties niet weten hoe je data op de juiste manier kunt toepassen. Een veel gehoord probleem is dat de data vaak niet gedeeld wordt. Ook hebben mensen regelmatig bepaalde vraagstukken die ze graag beantwoord zien of spelen er zaken op het gebied van data waar ze op willen kunnen acteren. Voor de toepassing, is datagedreven werken nodig. FTE kan jouw organisatie helpen met behulp van een adviestraject en helpt bij de implementatie van datagedreven werken. Wij leveren maatwerk voor iedere opdrachtgever, op alle niveaus binnen de organisatie. Van datamanagement tot data analytics.

Niels: Als je aan mij vraagt wat ik het leukste vind aan datagedreven werken, dan is het toch wel dat ik zie dat mensen zich ontwikkelen en echt beter worden in hun werk met behulp van data. Mijn datamanagement hart maakt dan echt een sprongetje bij dit soort mooie complimenten.

Nely: Je kan zo enorm veel met data. Het geeft inzicht, je kunt vooruitkijken en het geeft je stof tot nadenken om te kunnen verbeteren. Mensen samenbrengen vind ik het leukste aan mijn werk. De groei die vervolgens ontstaat, omdat ze meer gebruik maken van elkaars kennis en data is mijn drive om iedere dag met plezier aan de slag te gaan.

Niels: Tot slot wil ik iedereen nog meegeven dat ambities groot mogen zijn en ook zeker voor de langere termijn, maar dat je het behapbaar moet maken. Breek het op in kleine doelen, maak procesdoelstellingen. Stel jezelf de vraag wat er nu nodig is om over een aantal jaar op een bepaald punt te staan. Door tussentijds te meten krijg je mensen in beweging en weten ze precies wat ze moeten doen en hoe ze een actieve bijdragen kunnen leveren aan de lange termijn doelstelling.

Wil je meer weten over datagedreven werken? Download dan hier ons 4D- datamodel of neem contact op met Mitchel.