Contact

Blog

Inhaalindexatie voor pensioendeelnemers mogelijk in 2022?

In financiële dagbladen lees je steeds meer over de stijging van dekkingsgraden en een mogelijke toekenning van een indexatie van pensioenuitkeringen. Wij vragen ons af of er al ruimte is voor een compensatie van de gemiste toeslagen aan deelnemers. Veel fondsen hebben al 10 jaar geen indexatie toegekend en gaan nu weer voor het eerst pensioenafspraken verhogen. De vraag is echter of we al wel zover zijn dat we naast de toeslag een indexatie kunnen toekennen.

De dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen staan op de hoogste stand in drie jaar tijd. Op dit moment, december 2021, heeft een gemiddeld pensioenfonds een dekkingsgraad van 110%. Ook speelt er mee dat er al meer dan tien jaar geen indexatie heeft plaatsgevonden bij de verschillende pensioenfondsen. Nu de dekkingsgraden toenemen lees je echter in de jaarverslagen van de verschillende fondsen (OPF en BPF) afwachtende reacties in het toepassen van indexaties. De fondsbesturen geven aan dat het nog te vroeg is om te juichen bij één positief jaar en daarnaast nemen de besturen een afwachtende houding aan, in verband met het toekomstige pensioenakkoord.

De pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om bij een beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de voorgaande twaalf maanden, van 110% de pensioenen te verhogen. De PvdA stelde onlangs voor om de drempel volgend jaar te verlagen van 110% naar 105% procent, mits de pensioenfondsen zich nu al verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen mogen daardoor indexeren als ze minstens 105 euro in kas hebben voor elke 100 euro verschuldigd pensioen.

3 sporen bij pensioenfondsen
In het algemeen zijn er 3 sporen te zien bij pensioenfondsen. Ten eerste, zijn er pensioenfondsen die al volledig hebben kunnen indexeren en die geen achterstanden kennen in het toekennen van een toeslag. Of men heeft door middel van inhaalindexaties de achterstand in het toekennen van een toeslag ingelopen. Dit zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen ABN, ING & Bisdommen, waarbij de laatste in 2019 nog gekozen heeft voor inhaalindexatie.

Daarnaast zijn er pensioenfondsen die een gedeeltelijke indexatie hebben doorgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de bouwnijverheid. Dit fonds heeft de afgelopen jaren een gedeeltelijke toeslag toegekend maar kent ten opzichte van een volledige toekenning nog wel een achterstand. Zij kennen in 2021 bijvoorbeeld geen toeslag toe, omdat de dekkingsgraad het niet toelaat. Pensioenfonds Rabobank, die in de afgelopen jaren gedeeltelijk geïndexeerd heeft, kiest er mogelijk voor om de gemiste indexatie in 2020 in te halen, als de financiële situatie van het fonds dit toelaat.

Ten derde indexeren pensioenfondsen zoals ABP, Zorg & Welzijn, PMT en PME, op dit moment niet. Er is onvoldoende ruimte voor. Deze fondsen geven aan voorlopig ook geen indexatie te verwachten, gezien hun huidige dekkingsgraad. In deze groep is de boodschap vaak al dat er geen sprake is van verlaging, dus is de stap naar indexatie of inhaalindexatie nog flink.

Overgang naar het nieuwe pensioencontract
Ondanks de huidige dekkingsgraden is het nog steeds een onzekere markt, waarbij het nog onzeker is dat er een toeslag wordt toegekend, laat staan een inhaaltoeslag. Of dit nog voor de overgang naar het nieuwe pensioencontract gaat plaatsvinden is lastig te voorspellen. De overgang naar het nieuwe pensioencontract brengt al voldoende complexiteit met zich mee.  Of daarna een inhaaltoeslag uitgekeerd kan worden is nog onduidelijk. Wil je meer weten over de overgang naar het nieuwe pensioencontract? Bekijk dan onze webinars: