Pieter Adriaanse

Directeur Westland

‘FTE luistert goed naar wat we nodig hebben’

Sinds 2016 werken wij samen met FTE Groep. Aanleiding was een verandertraject bij WestlandUtrecht Bank. November 2016 migreerden we alle hypotheken en verzekeringen van onze klanten naar een serviceprovider. Het ging om ruim 100.000 hypotheek- en verzekeringsklanten.

WestlandUtrecht Verzekeringen is een gevolmachtigd assurantiebedrijf in een bancaire omgeving – spaarhypotheken zijn ons kernproduct. Van oudsher hebben we onze hypotheken en levensverzekeringen zelf in beheer. De migratie en uitbesteding van het beheer naar een serviceprovider waren dus een enorme verandering. Onze klanten mochten daar geen hinder van ondervinden.

Om de operatie in goede banen te leiden, hebben wij professionals van FTE Groep ingeschakeld. Zij vormden onderdeel van de centrale projectorganisatie die we voor de migratie optuigden. Verschillende disciplines waren in dat team vertegenwoordigd, zoals migratie- en testspecialisten.

De professionals van FTE hebben hun rol goed opgepakt. Kennis van verzekeringen binnen onze bancaire context was essentieel voor dit project. Het viel mij op dat de FTE’ers zich onze maatwerkconstructies snel eigen maakten.

Vervolgens hebben we een regieorganisatie ingericht. Want ook na de daadwerkelijke IT-migratie – die in een weekend plaatsvond – was het zaak om alle polissen te controleren en grip te houden op de operationele aspecten en processen. De migratie is succesvol verlopen. Op dit moment werken nog enkele professionals van FTE Groep bij ons ter ondersteuning van de regieorganisatie.

Of ik tevreden ben over FTE Groep? Zeker! FTE Groep heeft goed geluisterd naar wat we nodig hebben. Zowel in verandertrajecten als ter ondersteuning van de operatie zijn zij in staat gebleken medewerkers aan te dragen die in onze specifieke tak van sport van toegevoegde waarde zijn. En er kan snel geschakeld worden, dat is ook prettig!

Of ik een tip heb voor FTE Groep? WestlandUtrecht Bank heeft verzekeringskennis nodig in relatie tot hypotheekproducten. Wellicht kan FTE Groep zijn diensten verbreden naar de hypotheekinvalshoek. Maar misschien preek ik nu voor eigen parochie, hoor. Toch, ik kan me goed voorstellen dat meer aanbieders van – gecombineerde – hypotheken en levensverzekeringen baat hebben bij de aanpak en kennis van FTE Groep.

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen