Werken bij
Nieuws
7 januari 2021

Betere sturing met een overzichtelijk dashboard voor de NS

De NS is een traject gestart om haar doelstellingen, maatregelen en KPI’s beter te formuleren. De vraag die direct volgde was, hoe kunnen we hier nu ook goed op sturen? Hoe weten we dat we op de goede weg zijn? Een goed dashboard gaat dan helpen om beter inzicht te krijgen. Het stelt je in staat om met het team de juiste dialoog te voeren over de prestaties. Samen met het team van NS hebben we gezorgd voor kort-cyclisch inzicht in de prestaties waardoor het team direct kan ingrijpen om bij te sturen en beter beslissingen kan nemen.

Door dit dashboard vervolgens periodiek te evalueren wordt het dashboard aangescherpt en verbeterd. Inzichten leiden tot goede gesprekken over prestaties en enthousiasmeert het team. Het geeft heel duidelijk aan welke handelingen tot betere resultaten leiden en dat werkt motiverend. Wil je meer lezen over hoe dashboarding bijdraagt in het verbeteren van prestaties. Lees hier het verhaal van Sybrand Hoekstra over de 4 voordelen van een dashboard.