Contact
Nieuws
21 januari 2020

FTE Groep & Axini ontwikkelen pensioenadministratie

De pensioenafdeling van een grote verzekeringsmaatschappij is momenteel bezig met een grote systeemmigratie. Het is de bedoeling om het aantal administratiesystemen te verlagen. In deze case gaat het om een migratie van de Unit Linked portefeuille waarbij de arbeidsongeschikte deelnemers niet worden meegenomen naar het nieuwe doelsysteem. Voor de migratie van deze AO-polissen is ons gevraagd een pensioenadministratie applicatie te ontwikkelen waarmee de deelnemers goed bediend blijven. Rekening houdend dat de applicatie uitgebreid kan worden naar andere (rest) portefeuilles.

AO-polissen zijn premiebetalend doordat de premieverantwoordelijkheid door de verzekeraar is overgenomen. Het is de wens van de klant om een tijdelijke standalone pensioenapplicatie te bouwen met als vereiste dat deze tijdelijke oplossing een mogelijke toekomstige migratie naar het nieuwe doelsyteem optimaal kan ondersteunen.

Onze aanpak
De domeindeskundigheid van FTE Groep gecombineerd met de ontwikkelkracht van de software engineers van Axini zorgt ervoor dat wij snel kunnen inspringen op behoefte van de markt. Door gebruik te maken van de Axini Modelling Suite en de expertise van de senior software engineers van Axini maken wij samen unieke oplossingen die perfect aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Axini biedt een platform om software-ontwikkelingsproces te stroomlijnen. Het platform van Axini stelt domeinexperts in staat om kwalitatief hoogwaardige software te maken met de Model-gebaseerd werken aanpak. De oplossing is gebaseerd op meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoek naar formele methoden.

Axini is de expert op het gebied van Model-gebaseerd werken en Model-gebaseerd testen in Nederland. Axini heeft meer dan 10 jaar ervaring met het toepassen van deze formele technieken in allerlei domeinen. Binnen FTE en Axini is veel kennis aanwezig van de huidige producten, applicaties en infrastructuur van het IT-landschap bij de verzekeraar. Door deze expertise zijn wij in staat de complexiteit van (het aantal) regelingen, het datamodel en de rekenregels te reduceren. Dit levert een robuuste en solide applicatie die perfect aansluit op de wensen en uitgangspunten van de klant. Onze werkwijze baseren wij op “voordoen, samendoen en zelf doen”. Dat wil zeggen dat we de applicatie samen met de opdrachtgever ontwikkelen en na oplevering is onze ondersteuning minimaal.