FTE Actuarieel

FTE Actuarieel zet hoogopgeleide actuarieel specialisten in op het snijvlak van pensioen, IT & actuariële kennis. We voeren opdrachten uit het gebied van conversies, implementatie van wetgeving en capaciteitsvraagstukken. Ons streven daarbij is, om vanuit het perspectief van de klant, de best doordachte oplossing te leveren.

FTE Actuarieel spant zich in om binnen de markten waarin zij actief is, het verbinden van mensen, het delen van kennis en het ontwikkelen van visie en talent te bevorderen.

Per 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van kracht. Onderdeel van het nFTK is een jaarlijks verplichte haalbaarheidstoets. FTE Actuarieel ontwikkelde in nauwe samenwerking met Milliman de tool GENEREUS.

Per 1 januari 2015 is het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van kracht. Onderdeel van het nFTK is een jaarlijks verplichte haalbaarheidstoets. De eerste haalbaarheidstoets moet vóór 1 oktober 2015 zijn ingediend bij DNB.

De haalbaarheidstoets is een stochastische prognose over een periode van 60 jaar. Het pensioenresultaat staat centraal. Het pensioenresultaat geeft aan in hoeverre de verwachte pensioenuitkomsten aansluiten bij de met sociale partners afgesproken ambitie. In de rapportage aan DNB wordt gekeken naar de mediaan en de uitkomst in ‘slecht weer’ scenario’s.

FTE Actuarieel ontwikkelde in nauwe samenwerking met Milliman de tool GENEREUS. GENEREUS kan worden ingezet voor snelle en efficiënte uitvoering van de haalbaarheidstoets. Maar ook voor inzicht in effecten van beleidskeuzes op de generaties van pensioenfondsen. De tool is optimaal te gebruiken bij communicatie naar diverse stakeholders. Onder andere doordat de gegevens automatisch in Excel worden gepresenteerd. GENEREUS is volledig gevalideerd en getest door Milliman. Klik hier voor meer informatie.

 

AP-LOGO-breder-podium-300x106111

www.actuarieelpodium.nl

FTE Actuarieel is de initiatiefnemer van het Actuarieel Podium en Actuarisdag.

Het Actuarieel Podium heeft als doelstelling de zichtbaarheid en maatschappelijke relevantie van actuarissen te verhogen en actuarissen te versterken in hun activiteiten. Actuarissen krijgen alle ruimte om hun verhaal te vertellen. Zij inspireren op deze manier hun vakgenoten. Je vindt hier nieuws, publicaties, interviews, opiniestukken en columns. Jaarlijks organiseren we de Actuarisdag. Deze staat in het teken van kennis- overdracht en sparren met vakgenoten. De dag wordt aangemeld voor het PE punten programma van het Actuarieel Genootschap. Vooraanstaande sprekers geven lezingen en workshops over een actueel thema. Hierbij bewaken we zorgvuldig de balans tussen de technische / actuariële invalshoek en de meer op competenties / management gerichte invalshoek. Tijdens Actuarisdag vindt de uitreiking plaats van de Actuaris van het Jaar Prijs. Voor de toekenning komen die actuarissen in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke relevantie hebben geleverd, aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement.
 

actuarieelpodium-01-01 (1)


Johan

Onze Professionals

Johan van de Hoest

Toen ik pas in dienst was van FTE Actuarieel, een aantal jaar geleden, werd mij gevraagd om mee te denken over een ondernemende bonusregeling. De bonusregeling die ik ontwierp, wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. De bonusregeling kent een aantal varianten, zodat elke collega zelf kan bepalen wat de juiste mix van risico en rendement voor hem of haar is.

In de bonusregeling wordt je extra beloond voor de uren dat je declarabel bent. Dit betekent dat mensen worden gestimuleerd om hun steentje bij te dragen aan het vinden van een nieuwe opdracht. Dit kan bijvoorbeeld door hun persoonlijke netwerk te activeren of bij hun opdrachtgever eens rond te vragen of er nog meer projecten in de pijplijn zitten. Daarnaast heeft de hoogte van je tarief ook invloed op je bonus.

Een manier om de hoogte van je tarief positief te beïnvloeden is om je verder te ontwikkelen waardoor je interessanter en waardevoller wordt voor opdrachtgevers. Ook daarin biedt FTE alle kansen. Praktisch elke denkbare opleiding of training die ook iets toevoegt aan je ontwikkeling kan worden gevolgd.

Bij FTE wordt mijn ondernemerschap gewaardeerd en ervaar ik een grote mate van zeggenschap en invloed op de opdrachten die ik uitvoer. Zo halen FTE en ik beide al het potentieel uit onszelf en de samenwerking. Daadkrachtige actuarieel professionals gezocht

Vanwege de groei van het aantal opdrachtgevers, zijn wij op zoek naar uitbreiding van ons team.

De pensioen- en verzekeringssector zijn in transitie. Automatisering. Kostenbesparing. Verscherpte regelgeving. Consolidatie. Individualisering. Verschuiving van risico naar deelnemers. Een andere invulling van het begrip solidariteit. Het is nogal wat. Dit alles vraagt om daadkrachtige actuarieel professionals. FTE Actuarieel detacheert interim actuarieel professionals en levert oplossingen die opdrachtgevers verder helpen.

Onze opdrachtgevers(*) zijn steeds vaker bezig met big-data, business intelligence en riskmanagement. Vandaar dat wij daarin voorop proberen te lopen. Dat lukt niet altijd direct, maar we doen ons best. Zo organiseren we informatieve inspiratiesessies over blockchain en big-data bij ons op kantoor. Hier sparren onze eigen collega’s met opdrachtgevers, ZZP’ers en uitgenodigde thought-leaders. Ook merken we dat de actuariële vaardigheden langzaam ontdekt worden in de wider fields. We proberen nadrukkelijk nieuwe markten open te breken.

Lees hier de volledige vacaturetekst >

Uw naam

Telefoonnummer

Uw email

Upload uw CV

Upload uw motivatie

Uw bericht

Meer weten?

Reinier Roosen
Unit Directeur
FTE Actuarieel
06 53 68 95 85