Contact

Project

Stappen maken met je team naar meer volwassenheid?

Ruim twee maanden na de kabinetsverkiezingen staan de kranten er nog steeds bol van: de kabinetsformatie. Het doel van het formeren van een duurzaam kabinet, verschilt eigenlijk nauwelijks van de ontwikkeling van een team in een organisatie. Senior Agile-LEAN Teamcoach Kristel van der Gronden werkt via FTE Groep bij een van onze opdrachtgevers en zij vertelt ons graag meer over de reis van een team naar volwassenheid. 

Als het gaat over bouwen aan volwassen teams wordt vaak verwezen naar de fases forming, storming, norming, performing en uiteindelijk adjourning. Zover voor velen van ons bekend. Als Senior Agile-LEAN Teamcoach vind ik het dan ook interessant om daarnaast te kijken naar de vier niveaus van teamvolwassenheid M1, M2, M3 en M4 (de M staat voor maturity) van Marijke Lingsma, om zo het te coachen team op de juiste manier te begeleiden in hun reis naar teamvolwassenheid.

De verkenning
Een team dat in de eerste fase van volwassenheid zit is nog geen team, maar een verzameling individuen. Vaak zitten ze alleen bij elkaar omdat ze ‘toevallig’ onder dezelfde leidinggevende vallen. Of zoals bij het kabinet in de fase net na de verkiezingen waar, op basis van de uitslag, door de verkenners mogelijke coalitie partners gezocht worden. Zo’n groep is eigenlijk nog los zand, de korrels opereren schijnbaar los van elkaar. Er is geen hechting en geen beeld van wat voor hechting kan zorgen. Je herkent een dergelijke volwassenheidsniveau vaak doordat er slecht naar elkaar geluisterd wordt (‘kippenhok’) en als een gesprek plaatsvindt tussen ‘ikken’ in plaats van ‘wij’.

‘Ik’ versus ‘Jij’
In de tweede fase is er meer onderlinge interactie. Maar er is ook meer miscommunicatie en onderlinge competitie, en daardoor meer kans op conflicten. Emoties kunnen hoog oplopen en conflicten worden op de man gespeeld. Macht en invloed wordt ter discussie gesteld. Deze fase is in de huidige kabinetsformatie ook duidelijk te herkennen doordat er openlijk vragen gesteld werden over het aanblijven van Mark Rutte als Minister-president.

Het team ‘swingt’
Wanneer teams dan in de zogenaamde ‘norming’ fase terechtkomen, houden de teamleden zelf de kwaliteit van de communicatie in de gaten en is er zowel aandacht voor de inhoud als voor het proces van communiceren. Als teamcoach is deze fase dus een stuk rustiger. Belangrijk is wel dat je op moet letten of het team zich niet te veel afsluit van de andere teams of zich verzet tegen invloeden van buitenaf. Ook voor nieuwkomers die in dit team stappen, kan het behoorlijk lastig zijn om onderdeel te worden van het geheel.

Senior team
In de laatste stadium naar volwassenheid ontstaat een team waarin teamleden elkaars talenten op de juiste manier weten in te zetten en openstaan voor invloeden van buitenaf. Het team is veel minder met zichzelf bezig en beschouwt zichzelf als onderdeel van een netwerk en speelt proactief in op signalen welke hen bereiken. Ook het ontwikkelen van een visie en de aandacht voor innovatie staan in dit team centraal. Dit is natuurlijk de fase waarin je elk team, en zeker het kabinet, graag in ziet.
Wanneer een team weer uit elkaar gaat, of zoals bij het kabinet wanneer er nieuwe verkiezingen zijn geweest, zul je als teamcoach het vooral willen stimuleren om datgene wat de individuen geleerd hebben, mee te nemen naar de nieuwe situatie. Voor wat betreft een nieuw kabinet, zullen we dat vast weer in de krant lezen, als ‘team’ wat het allermeeste onder een vergrootglas ligt in Nederland.

Ook een Senior Agile-LEAN Teamcoach nodig?
Wij bieden een hoogwaardige dienstverlening op het gebied van continu verbeteren. Onze business improvers doen het liefst niets anders dan het boeken van concrete resultaten waarmee onze opdrachtgevers hun verbeterambities kunnen realiseren. We maken analyses, geven advies en implementeren. In onze aanpak stellen wij cultuur en de mens centraal. Want alleen door de medewerkers mee te nemen in de verandering zorgen we duurzame resultaten. Ook als wij weer weg zijn.

Onze analisten en consultants beschikken daarvoor over een brede inhoudelijke kennis (naar gelang de cultuur passen de best passende methodiek toe zoals LEAN, Agile of Scrum) en sterke sociale vaardigheden omdat het in het werk vaak gaat over samenwerken, vertrouwen en medewerkers meenemen in de verandering. Neem contact op met Dias Gnanapragasam om de mogelijkheden te bespreken.

Gerelateerd

Bekijk alles