Contact

Project

De verbindende schakel zijn en rust bewaren

Een achtergrond in pensioenen en verzekeringen, maar met een hart en passie voor techniek. FTE maakt het mogelijk dat ik mijn hart kan volgen. Waar ik eerst mijn achtergrond voor FTE kon inzetten bij een pensioenorganisatie, heb ik nu een langlopende opdracht als programmasecretaris bij ProRail.

ERTMS-programma
Als programmasecretaris ondersteun ik de programmadirecteur en het MT. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de besluitvorming en het besluitvormingsproces van het ERTMS-programma. ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System en dit treinbeveiligingssysteem wordt straks de standaard in heel Europa. De overheid en de spoorsector hebben als ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. De invoering van ERTMS gaat hierbij helpen. Dit sluit ook goed aan bij de ambities van ProRail, namelijk: de mobiliteit per spoor zo betrouwbaar mogelijk maken, spoormobiliteit zo duurzaam mogelijk maken en het ontwikkelen van de capaciteit voor de mobiliteit van de toekomst.

Vervanging van sporen
Momenteel wordt veel van de treinbeveiliging op het spoor geregeld door middel van analoge techniek. Door sensoren langs het spoor worden er metingen gedaan zodat de verkeersleiding weet waar een trein op dat moment rijdt. De seinen langs het spoor worden straks met de invoering van het ERTMS-systeem vervangen door een scherm in de trein. Zo kan de machinist precies zien hoe hard de trein rijdt en wanneer de machinist moet stoppen. Het ombouwen van het spoor, de treinen en de besluitvorming worden gecoördineerd binnen het ERTMS-programma. Dit programma duurt tien jaar, waarbij zeven baanvakken in Nederland worden omgebouwd.

Breed takenpakket
Binnen het programma zijn er twee plekken waar besluiten genomen mogen worden: in het MT ERTMS en in de stuurgroep ERTMS. Ik ben de spin in het web tussen beide. Ik breng structuur aan de acties voor de programmadirecteur en het MT en bewaak het overzicht. De acties kunnen zo tijdig worden afgehandeld binnen de juiste implementerende organisaties. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het bijhouden van actielijsten, besluitlijsten, notuleer ik tijdens vergaderingen, organiseer ik thema- en heidagen, bewaak ik de integriteit en ondersteun ik de programmadirecteur. Tenslotte ben ik verantwoordelijk voor de informatiemanagement binnen het programma. Dagelijks heb ik te maken met zo’n zestig man. Kortom, het is vooral veel schakelen.

Uitdagingen
De grootste uitdaging is om een structuur op te zetten, waar iedereen zich aan probeert te committeren. Daarnaast is geen dag hetzelfde. Binnen het programma heb je meerdere projecten. Iedere dag zijn er wel nieuwe plannen, nieuwe projecten of nieuwe mensen aangehaakt. Het programma is letterlijk een gigantische organisatie. Het is dan ook des te belangrijker dat er grenzen worden gesteld, dat je van elkaar weet waar deze grenzen liggen en dat iedereen duidelijk is naar elkaar toe. Ik ga hier zelf goed mee om, want ik refereer altijd aan plannen en afspraken die gemaakt zijn. Dan is daar in ieder geval geen discussie over mogelijk. Wanneer hier onduidelijkheid over is probeer ik dit weg te nemen door mensen te informeren en de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Ik ben dit natuurlijk graag een stap voor, door iedereen al direct te betrekken bij de communicatie en hetzelfde verhaal te vertellen.

Belangrijk overleg
De directeur-generaal Mobiliteit van het ministerie van IenW is voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat verder uit de CEO van ProRail, een directeur van NS en de CEO van Arriva. Onder deze stuurgroep zit een afgevaardigde van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: de gemandateerde opdrachtgever van de programmadirecteur van ProRail. Iedere twee weken zitten zij samen en ik ben daar ook bij, dat is wel heel gaaf. Ik zit nog net niet bij de staatssecretaris zelf aan tafel, maar het scheelt niet veel.

Gerealiseerd voor ProRail
ProRail zocht met spoed naar een vliegende keep en ik kon die rol snel oppakken. Ondanks dat ik geen ervaring had in de techniekbranche, waren de werkzaamheden van een secretaris mij wel al bekend en nam ik een hoop ervaring mee vanuit mijn vorige opdrachten. Hierdoor was ik direct vanaf het begin al van grote meerwaarde voor ProRail. Daarnaast is het mijn kracht dat ik orde, rust, structuur en duidelijkheid breng en ik merk dat de zaken binnen de organisatie daardoor ook soepel verlopen.

Gerelateerd

Bekijk alles