Contact

Werkwijze

Laat data werken: het 4D-datamodel van FTE Digital

Download onze werkwijze

Laat data werken
Hoe zorg je ervoor dat data je verder gaat helpen in de digitalisering? Je onderkent het belang. Het potentieel van data wordt echter niet optimaal benut. Wat is hier aan de hand? Het ontbreekt binnen je organisatie aan een datagedreven-werken-cultuur.

De mensgerichte en integrale benadering van FTE Digital brengt hier verandering in. In onze aanpak staat het 4D-datamodel centraal, als leidraad voor een gedragen analyse en duurzame groei. Hiermee helpen we jouw organisatie om structureel meer uit data te halen en dringt datagedreven werken door tot in de haarvaten van de organisatie.

Het 4D-datamodel bevat de volgende 4 D’s
– Data Strategie – data wordt ingezet bij het vaststellen van de strategie
– Duurzaam Organiseren – de organisatie stuurt en is ingericht op het werken met data
– Doorlopend Leren & Veranderen – de organisatie leert continu over en stuurt op het inrichten van data
– Data Management & Analytics – data vaardigheden zijn verankerd in de organisatie

Aanpak 4D-datamodel
In onze aanpak staat het 4D-datamodel beschreven. Het geeft een goed beeld van onze visie op datagedreven werken. Wat zijn de belangrijkste aandachtsgebieden? Hoe werkt dit samen? Dit vind je terug in onze integrale aanpak.

Wil je meer informatie of wil je meer inzicht in waar je staat? Of misschien wil je wel samen met ons een plan maken om (meer) datagedreven te werken? FTE Digital gidst je graag naar een meer datagedreven organisatie.

Download onze werkwijze

Meer weten over onze werkwijze en het 4D-datamodel?

Download onze werkwijze