Contact
Nieuws
25 februari 2020

Consultancy.nl: FTE Groep helpt bank bij organisatieverbetering

Consultancy.nl heeft een mooi stuk geschreven over Michiel die voor een grote bank samen met het verbeterteam de besturing heeft ingericht van zowel vier waardestromen binnen de Hypothekenketen. Hierbij het stuk van Consultancy.nl:

De operationele stuurinformatie verbeteren en werken met realistische uitvoerbare jaarplannen in de lijnorganisatie – dat is de wens van de bank. Maar hoe richt je de besturing van meerdere waardestromen in en zorg je tegelijkertijd dat de plannen realistisch en uitvoerbaar blijven?

Michiel Daggert, consultant van FTE Groep, heeft voor de bank samen met het verbeterteam de besturing ingericht van zowel vierwaarde stromen binnen de Hypothekenketen als de besturen van het Service Centrum Hypotheken. “Alles begint met een duidelijk plan”, vertelt Daggert. “Ik heb gebruikgemaakt van de OGSM-methode (Objective, Goals, Strategies, Measures). Ook maakte ik gebruik van ‘Near-realtime’ rapportages. Hiermee creëerde ik de mogelijkheid om sneller en meer adequaat bij te sturen op het opgestelde plan.”

Vertalen van de businessvraag
Centraal in de opdracht van de consultant stond het maken van de vertaalslag van de vraag vanuit de business naar het team Performance Management. “Door gebruik te maken van prestatiecoaching heb ik overlegmomenten zo effectief mogelijk laten verlopen. Ik heb hier gebruikgemaakt van de PDCA-cyclus. Hierdoor kan ik continu de resultaten monitoren en continu blijven verbeteren. De agile-werkwijze is nog onbekend voor het Team Performance Management en ook is er sprake van een relatief nieuwe teamsamenstelling”, legt Daggert uit. “Dit gaf een extra dimensie aan het succesvol uitvoeren van mijn opdracht.”

Betere bedrijfsresultaten
De OGSM, de uniforme rapportages en de hernieuwde overlegstructuur hebben de bank geholpen bij het boeken van betere bedrijfsresultaten. “Het is nu mogelijk voor de Hypotheken-keten van de bank om effectiever en scherper te sturen op de doelstellingen en sneller bij te sturen wanneer afwijkingen zich voordoen”, zegt Daggert hierover. “Ook is het voor het management nu makkelijker om inzicht te krijgen in de resultaten waar zij verantwoordelijk voor zijn.”Als onderdeel van het verandertraject zijn in totaal veertig nieuwe dashboards opgeleverd. Om het gebruik hiervan binnen de organisatie te faciliteren is de kennis van datavisualisatie onder de medewerkers verhoogd. Daggert kijkt met trots terug op de opdracht. “Ik heb samen met het verbeterteam een cultuur gecreëerd waarin de medewerkers nu zelf kortcyclisch kunnen bijsturen en zij elkaar blijven uitdagen om continu voor betere resultaten te gaan.”