Contact
Nieuws
24 november 2020

Datagedreven werken bij Provincie Noord-Brabant

Nely Meijer is senior data consultant bij FTE Digital en werkt sinds augustus dit jaar bij onze opdrachtgever Provincie Noord-Brabant. Hier vervult zij de rol van programmabeheerser bij het programma Mobiliteitsinformatie voor Sturing en Beleid.

Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om aan het einde van 2023 door middel van het programma Digitalisering en mobiliteitsdata te zorgen dat er (meer) datagedreven gewerkt wordt o.a. door het ontsluiten van mobiliteitsdata van de juiste kwaliteit, het realiseren van dashboards en het faciliteren en implementeren van datagedreven werken.

Door gebruik te maken van data bij besluitvorming kunnen er betere investerings- en beleidsbeslissingen genomen worden. Ik ben ingezet bij deze opdrachtgever om inzicht en overzicht te creëren in de vele projecten binnen- en de diverse partners rondom het programma. Betrokken partners zijn onder andere de gemeenten van Noord-Brabant en het ministerie. 

Dashboard ontwikkelen
Bij het programma Mobiliteitsinformatie voor Sturing en Beleid is niet alleen het ontsluiten van data belangrijk. Het programma zorgt ook voor inzichten vanuit de data, onder andere met een dashboard over de Staat van Mobiliteit in Brabant. Dit dashboard helpt het programma in het faciliteren en implementeren van het daadwerkelijk datagedreven werken. De opbrengsten van datagedreven werken zijn heel concreet terug te zien in bijvoorbeeld de kosten van het onderhoud van de wegen. Door gebruik te maken van sensoren in de wegen, kan onderhoud gepland- en op het juiste moment plaatsvinden. 

Als programmabeheerser van dit programma zorg ik voor het inzicht en overzicht. Zo weten we waar wij staan met de verschillende projecten en ontstaat er een roadmap, waardoor we scherp hebben wat nog nodig is om de gewenste ambitie te realiseren. Ook ben ik betrokken bij het Regionaal Data Team en vervul ik hier de rol als voorzitter en secretaris. Een bestuursorgaan waar de grootste gemeenten en regio’s van Brabant in zitten om samen plannen te maken en uitvoering te geven aan de data initiatieven. 

Mijn toegevoegde waarde voor Provincie Noord-Brabant is vooral mijn ervaring met voortgang, planning en datagedreven werken. Ik ben bekend met sturen op resultaten en data echt toepassen in bijv. besluitvorming. Ik heb een eigen manier van werken ontwikkeld en draag mijn kennis en kunde graag over bij mijn opdrachtgever, om zo samen te streven naar een optimaal resultaat. 

Wil je sparren of meer informatie? Neem dan contact op met Nely Meijer via nmeijer@ftegroep.nl of via 06-82624614.