Contact
Nieuws
21 juni 2023

Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen

Dinsdag 30 mei was het zover, na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). De wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Wat deze wet nu precies inhoudt en waarom deze wet is ingevoerd leggen we je graag uit!

Wat is het verschil tussen huidige pensioenopbouw en opbouw in de WTP?
In de bestaande systematiek wordt er elk jaar voor een recht gespaard, dit betreft een uitkeringsovereenkomst. Dit betekent dat je elk jaar een bedrag (bijvoorbeeld €500 of €1.000) opbouwt, al deze jaarbedragen worden uiteindelijk je pensioen. De premie hiervoor wordt belegd en als je de uitkering ontvangt wordt deze uit de gehele pot onttrokken. Een pensioenfonds moet hiervoor dan een bedrag in kas hebben waarmee ze alle rechten kunnen uitbetalen. Hier komt ook de term ‘dekkingsgraad’ uit naar voren. De fondsen moeten een bepaalde ‘dekking’ (pot met geld) aanhouden, waarmee ze de te betalen uitkeringen kunnen garanderen.

Bij de nieuwe methode is er sprake van een individuele beleggingspot, waarbij aan het einde van de opbouwperiode wordt gekeken hoeveel pensioen er kan worden uitgekeerd. Vaak gaat dit bedrag door 11 of 12 om het jaarbedrag te bepalen. Grote voordeel is dat een pensioenfonds geen minimaal bedrag hoeft te reserveren, omdat het allemaal individuele rechten zijn. Daarbij worden de aanspraken na pensionering door belegd en kan deze achteraf nog renderen. Er is hierbij een verschil tussen een flexibele (individuele) regeling en een sociale regeling waarbij de risico’s anders worden verdeeld.

Waarom wordt deze wet ingevoerd?
De vaste aanspraken zorgen ervoor dat de pensioenfondsen veel reserves moeten aanhouden. Bij een slechte markt moeten ze de rechten uitbetalen. Een beschikbare premie rendeert mee met de markt; het risico ligt bij de deelnemer. Hierdoor zijn de reserves kleiner.

De grote aanleiding voor deze wet ligt dan ook in het verlengde hiervan: er is veel geld in kas, maar indexatie is niet mogelijk. Door de Wet Toekomst Pensioenen is er meer inzicht in je eigen pensioenrechten en wordt er geprofiteerd van een gunstige markt en worden de aanspraken eerder verhoogd. Er is afgesproken dat alle fondsen voor 1-1-2028 aan deze nieuwe methodiek moeten voldoen. Je kunt begrijpen dat dit veel werk gaat opleveren. De totale pensioenreserve is ongeveer 1500 miljard.

Ook bij ons zijn er een aantal collega’s bezig met de implementatie van deze wet. Enkele uitdagingen waar onze opdrachtgevers tegenaan lopen zijn:

  • Nieuwe producten opstellen
  • Systemen aanpassen
  • Omzetten pensioenrechten (invaren)
  • Datakwaliteit

Heeft jouw organisatie ook hulp nodig? Neem dan contact met ons op!