Contact
Nieuws
4 juli 2022

Kennissessie stakeholdermanagement 

Afgelopen vrijdag hebben onze Business Improvers deelgenomen aan een kennissessie over stakeholdermanagement. Het doel van deze sessie is om inzicht te krijgen in het belang van de stakeholders rondom je eigen team of project. Met elkaar gingen we in gesprek om te bepalen wat je het beste kunt doen om de stakeholders die van belang zijn te bereiken.

Deze praktijksessie was erop gericht om onderlinge ervaringen te delen en inzicht te geven in  het belang van stakeholdermanagement en dat is gelukt. “Dankzij deze sessie ben ik bewuster gaan kijken naar mijn stakeholders”, aldus Business Improver Feike Aantjes. Ook Karel Petiet gaat nu bewuster met de communicatie richting zijn stakeholders aan de slag: “Ik ben mij nu extra bewust van het feit dat ik alle stakeholders wil informeren tijdens het proces. Door hier tijdig bij stil te staan kan ik de juiste stakeholders direct vanaf het begin al aanhaken en betrekken bij het project. Hierdoor zoek je meer de samenwerking met elkaar op en dat komt ook de teamprestaties ten goede.”

Ook de andere deelnemers sluiten zich hier volledig bij aan. Zij gaan hun stakeholders nu actief in kaart brengen en stemmen met het team af welke stakeholders van belang zijn, zodat zij tijdig en op de juiste manier bij het proces betrokken worden. Het vervolg op deze praktijksessie is een theoretische sessie die ingaat op stakeholder engagement met o.a. verwachtingsmanagement, communicatie en onderhandelingsstrategie. Een mooie vervolgstap, zodat je precies weet hoe jij de stakeholders die je nodig hebt, het beste kunt bereiken.