Contact
Nieuws
30 maart 2021

Leer continu over werken met data

Leidinggevenden en medewerkers moeten hun rol in continu leren en veranderen (kunnen) pakken. Van leidinggevenden verwachten we dat ze richting geven en de medewerkers ondersteunen en coachen in het leren over data. Van medewerkers verwachten we dat ze problemen signaleren, eigenaarschap pakken en de problemen oplossen. Doorlopend Leren & Veranderen is het belangrijkste onderdeel om blijvend een datacultuur te creëren, maar ook het moeilijkste onderdeel om te implementeren. Het onderdeel Doorlopend Leren & Veranderen richt zich op het realiseren van een blijvende datacultuur in de organisatie.

Onze aanpak is om te beginnen met een concreet onderwerp, een concrete casus of een bedrijfsonderdeel. Die sluiten we succesvol af om vervolgens de leerervaringen mee te nemen in de aanpak voor een volgend onderwerp. Hierdoor groeit het besef en het draagvlak voor datagedreven werken op succesvolle wijze in de organisatie en veranker je de datacultuur in de organisatie.