Contact
Nieuws
15 oktober 2020

Niels Creutzburg spreker op Actuarisdag 2020

Dat we meer datagedreven willen werken staat niet ter discussie. Actuarissen zijn gewend om te werken met data en complexe modellen. Zij zullen nieuwe technologie (ML/AI) dan ook snel omarmen om dit toe te passen in hun vakgebied. Wil je echter als organisatie datagedreven werken, dan vraagt dit om een organisatiebrede cultuurverandering. Wat is daarvoor nodig? En welke rol kan een actuaris daarin vervullen? Niels Creutzburg vertelde er alles over tijdens de actuarisdag.

Bekijk hier het webinar terug.