Contact
Nieuws
21 september 2021

Prinsjesdag en het pensioenakkoord

Het is Prinsjesdag, kunnen we vandaag nog iets verwachten met betrekking tot het pensioenakkoord?

Na het sluiten van het pensioenakkoord in 2020 stonden de wettelijke aanpassingen gepland voor 1 januari 2022. Door de vele reacties op de consultatieversie van het wetsvoorstel heeft minister Koolmees laten weten dat 1 januari 2022 niet meer haalbaar is, de nieuwe streefdatum is 1 januari 2023.

Op een aantal punten binnen het pensioenakkoord is er nog geen consensus of vindt er na behandeling in de Tweede kamer een wijziging plaats. Bijvoorbeeld bij de wetgeving voor ‘het bedrag ineens’. Dat mag op twee momenten worden ontvangen: het moment dat de uitkering ingaat of in februari volgend op het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het gevolg is extra complexiteit in de administratie van de pensioenuitvoerder.

De Eerste kamer heeft minister Koolmees gevraagd om met een alternatieve uitvoering te komen die minder complex is. Wellicht dat het mogelijke alternatief wordt benoemd tijdens deze Prinsjesdag. We wachten het af.