Contact
Nieuws
18 april 2019

Uniforme Reken Methodiek

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat vanaf 2019 deelnemers via mijnpensioenoverzicht.nl erop gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Dit moet gaan gebeuren door drie mogelijke pensioenuitkomsten te tonen: goed weer scenario, slecht weer scenario en verwacht scenario. Deze scenario’s moeten berekend worden op basis van de uniforme rekenmethodiek (URM). Ook op het UPO (vanaf 2020) moeten deze scenario’s getoond gaan worden. Deze scenario’s worden getoond in aanvulling op het huidig getoonde reglementair te bereiken pensioen.

Alle pensioenuitvoerders moeten sinds 2019 aanpassingen doen in de aanlevering van de dataset voor het Pensioenregister en voor de weergaves in het UPO. Voor iedere deelnemer dienen prognose berekeningen gemaakt te worden op een uniforme wijze, wat in de praktijk betekent dat er per deelnemer tweeduizend projectberekeningen worden gemaakt. Dit kost zeer veel rekencapaciteit. Daarnaast ligt het voor de hand om ook voor de pensioenoverzichten op de portal van de pensioenuitvoerder zelf gebruik te maken van de URM-berekeningen. Om de uniforme rekenmethodiek toe te kunnen passen, heeft de DNB tweeduizend economische scenario’s uitgegeven. Voor de beschikbare premieregelingen moet een exacte doorrekening plaatsvinden. Voor uitkeringsovereenkomsten kan een vereenvoudigde rekenmethode worden toegepast. De pensioenuitvoerders kunnen nu kiezen voor een door de DNB ontwikkelde methode of een methode die de pensioensector zelf heeft gecreëerd.

De URM-oplossing van FTE Groep en Axini
Door de domeindeskundigheid van FTE Groep samen te voegen met de ontwikkelkracht van de software engineers van Axini kunnen wij snel inspringen op behoefte van de markt. Onze actuarissen zijn specialist op hun vakgebied en daardoor kunnen zij de wetgeving goed en helder uitwerken tot praktische toepassingen. Door gebruik te maken van de Axini Modelling Suite en de expertise van de senior software engineers van Axini maken wij samen unieke oplossingen die perfect aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. De URM-oplossing van FTE Groep en Axini voldoet dan ook aan alle kwaliteitseisen en heeft een uitstekende performance. Onze actuaris AG (die onder andere het URM-beleid heeft bepaald van 1 van de grootste pensioenfondsen van Nederland) heeft haar goedkeuring afgegeven voor deze module. Wanneer u gebruikt maakt van ons URM-oplossing weet u zeker dat u voldoet aan de vereisten van de wetgever. Onze URM-oplossing is flexibel, transparant en sluit perfect aan op uw bestaande IT-landschap.