Contact
Nieuws
11 december 2019

Vijf PE-punten toegekend voor Actuarisdag 2019

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft begin december laten weten dat er vijf PE-punten zijn toegekend aan de Actuarisdag 2019. De permanente educatie is nog altijd van belang voor het actuariële speelveld. Zoals het AG zelf aangeeft: “De bevordering van een goede beroepsuitoefening en de kwaliteit daarvan is een taak van de beroepsorganisatie en een taak van ieder individueel lid. Eén van de vereisten voor een goede beroepsuitoefening is het aantoonbaar op peil houden van de professionaliteit en deskundigheid. Hieraan wordt vormgegeven door een systeem van verplichte Permanente Educatie (PE). PE-activiteiten zijn gericht op het onderhouden en borgen van zowel de titel Actuaris AG als de titel Actuarieel Analist AG en op het bevorderen van een professionele beroepsuitoefening.”

Na zorgvuldige beoordeling van de inhoud van de diverse sprekers en parallelsessies tijdens de Actuarisdag is het AG wederom van mening dat deze dag bijdraagt aan de PE-filosofie en is tot de beoordeling van vijf PE-punten gekomen. De organisatie zorgt ervoor dat voor de kerstperiode alle deelnemers die de PE-lijst hebben getekend de PE-punten krijgen toegewezen.