Contact
FTE Thema's

Hoe koppel ik ambities van mijn organisatie aan noodzakelijke data?

Wil jij de ambities van jouw organisatie zichtbaar maken en onderbouwen met data? Ontbreekt het nog aan inzicht in de beschikbare data? En is het voor jou nog onbekend hoe data en analytics kunnen bijdragen aan de efficiënte groei? Dan is het tijd voor het opstellen van een juiste datastrategie.

Een datastrategie is een routekaart om de ambitie van de organisatie te koppelen aan de noodzakelijke data en informatie, nu en in de toekomst. Om daarmee het beheer van data efficiënt te organiseren en de organisatie optimaal gebruik te laten maken van relevante inzichten voor het meetbaar formuleren van doelstellingen, effectieve besluitvorming en transparante verantwoording.

In een omgeving waar data meer en meer een integraal onderdeel van het dagelijks werk vormt en we prestaties en processen optimaliseren met behulp van data, heb je een lange termijnvisie nodig op data en informatie. Hiervoor formuleer je een datastrategie. FTE Groep hanteert een methodiek waarmee het de datastrategie transparant maakt en werkbaar op alle niveaus in een organisatie.
We maken inzichtelijk wat de toekomstige inspanningen moeten zijn in data management en governance. We koppelen deze onderwerpen, zoals datacollectie, opslag en beveiliging van data en verbeteringen in datakwaliteit, aan de informatiebehoefte in de organisatie. Daarmee zorgen we ervoor dat investeringen in datamanagement direct bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.

Door letterlijk de verbinding te visualiseren van de ambities, via programma’s en maatregelen, met de beschikbare inzichten en data, ontstaat een transparant beeld van de lacunes in beschikbare data en in het ontbreken van voldoende datakwaliteit. En toont de datastrategie effectief aan of en in welke mate alle inspanningen bijdragen aan het realiseren van de ambities van de organisatie. De datastrategie van FTE is daarmee een goed instrument om verandering in cultuur en werken naar een datagedreven organisatievorm te geven en te begeleiden.

Een datastrategie is een integrale strategie waarmee teams door de hele organisatie en keten van samenwerking heen, steeds bewust zijn van de inzet en kwaliteit van data. De datastrategie draagt daarmee actief bij aan de beleids- en besluitvormingscyclus.  Waar de focus of prioriteit van de organisatie wordt verlegd, zal dit ook de koers van de datastrategie wijzigen.

De datastrategie die FTE formuleert is dus geen eindpunt, maar een iteratief proces waarbij business en ICT in nauwe samenwerking de inspanningen in data management organiseren.

In de samenwerking zal FTE Groep de datastrategie initiëren, we faciliteren de samenwerking en stimuleren het proces en zelf-lerend vermogen. Uiteindelijk streven we ernaar dat de organisatie zelfstandig in staat is de datastrategie te blijven hanteren en verbeteren.

De Digital Datastrategie:

  • Maakt zichtbaar waar de ambities van de organisatie op zijn gebaseerd en met welke inzichten en data deze zijn onderbouwd;
  • Biedt inzicht in de relatie tussen beschikbare data en informatie enerzijds en de realisatie van programma’s en ambities anderzijds;
  • Maakt zichtbaar wat de bijdrage aan de ambitie is van alle lagen van de organisatie, van bestuur, programmamanagement alsmede uitvoering;
  • Creëert ruimte voor investeringen in data-management en governance, afgestemd op de ambities van datagedreven werken van de organisatie;
  • Draagt bij aan de ontwikkeling van data literacy in de organisatie, door meer mensen toegang te geven tot relevante inzichten;
  • Draagt bij aan de efficiënte groei in maturiteit van data & analytics in lijn met de ambities van de organisatie;

Kortom: de Digital Datastrategie stimuleert de datagedreven cultuur van de gehele organisatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.