Contact
FTE Thema's

Hoe kan ik optimaliseren door inzicht met dashboarding?

Ontbreekt het aan adequaat inzicht in de actuele prestaties van je team, programma of organisatie? Heb je het gevoel dat je steeds te laat bent met bijsturen? Dan is het tijd om jouw inzicht met reporting te optimaliseren met een goed dashboard. Een goed dashboard geeft jou de informatie waar je op kunt vertrouwen en bevat indicatoren die voor jou relevant zijn.

Het dashboard biedt inzicht in prestaties, in trends of benchmarks en serveert voldoende details voor diepere inzichten. Een gebruiker moet in korte tijd in staat zijn eenduidige inzichten te genereren. Reporting start daarom bij de vraag van de gebruiker. Deze wordt vertaald naar inzichten aan de hand van eenduidige definities. Daarvan bepaal je wat de beste brondata zijn en wat ervoor nodig is, met behulp van technologie, om deze voor reporting en analyse beschikbaar te krijgen.

Het is daarbij belangrijk om te sturen op de meest waardevolle inzichten. Start met de data welke reeds voorhanden is. Dit levert namelijk direct inzicht en waarde op voor gebruikers en de organisatie. Drie componenten zorgen ervoor dat gebruikers dagelijks van het dashboard gebruik maken: inhoud, gebruiksgemak en vertrouwen:

  1. De juiste inhoud borgen we door per gebruikersgroep de content van het dashboard af te stemmen op de informatiebehoeften.
  2. Met de best passende visualisaties, voldoende filters, toegankelijke documentatie en een goed menu zorgen we voor optimaal gebruiksgemak.
  3. Vertrouwen creëren we door service en beheer van de reporting omgeving, op maat en naar wens van de organisatie, te organiseren.

De juiste combinatie van deze drie componenten, zorgt ervoor dat steeds meer vragen van gebruikers, dagelijks met behulp van het dashboard kunnen worden beantwoord. Dit zal de acceptatie en gepercipieerde waarde van het dashboard aanzienlijk verhogen. En daarmee een positieve bijdrage leveren aan het dat gestuurd maken van je organisatie.

Hoe kan FTE Groep jouw organisatie vooruithelpen op het gebied van reporting?

Advies: met onze unieke kennis en ervaring kunnen we organisaties begeleiden bij de keuze voor en groei op het gebied van reporting. Denk daarbij aan het selectieproces van een business intelligence applicatie, of het inhoud geven aan data management. Ook begeleiden we organisaties met het intern organiseren van de reporting. Eventueel kunnen we tijdelijk rollen invullen, zoals een reporting specialist. Bij dit alles gaan we uit van: ‘voordoen, samendoen, zelf doen’.

Training: voor beginners en gevorderden verzorgen we trainingen op het gebied van reporting. Dat kan een specifieke tool zijn, zoals Power BI of Qlik Sense. Deze trainingen zijn gericht op gebruikers (basis) en/of reporting specialisten (gevorderd). Daarnaast biedt onze academy ook trainingen aan in het ontwikkelen van het databewustzijn van medewerkers. Denk daarbij aan de interpretatie van gegevens uit een dashboard of analyse. Of de formulering van indicatoren van beleid.

Implementatie: stappen zetten met reporting betekent ook dat een dashboard moet worden ontwikkeld. We ondersteunen organisaties met het (samen) realiseren van uiteenlopende dashboards. Zowel taakgerichte rapportages, als monitoring van programma’s. Maar denk ook aan het inzichtelijk maken van de impact van beleid of prestaties binnen het sociale domein. Aansluitend kunnen we ook het beheer uitvoeren of voor je organiseren. Zowel technisch (incident management) als functioneel (service management).

Wil je ambities realiseren met reporting, neem dan gerust contact met ons op!