Contact
Nieuws
21 december 2020

De voordelen van een flexibele schil in onvoorspelbare tijden

We zitten in een transitie, een transitie naar een toekomstbestendige organisatie. Wat houdt dat precies in? Een organisatie afgestemd op de wensen van de klant, waar kwaliteit geborgd is en het proces zo effectief mogelijk is ingericht om de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Een organisatie die wendbaar is en in staat is snel te anticiperen op verandering. Waar data gedreven gewerkt wordt en je alle beïnvloedbare middelen zo flexibel mogelijk wilt inrichten: mens, proces en systeem. Daarin kan een flexibele schil het onderscheid maken.

Kennis inkopen afgestemd op je proces en behoefte op dat moment. Waarbij je niet inboet op kwaliteit. Mensen die gewend zijn te bewegen in een snel veranderende omgeving en je kunnen verrijken met nieuwe inzichten. De perfecte afstemming tussen in- en externe kennis brengt een bepaalde dynamiek in een team, een energie en natuurlijke impuls om van elkaar te leren. Waarbij je grip houdt op je kosten, direct afgestemd op je behoefte op dat moment. Lees hier wat FTE voor jouw organisatie kan betekenen.