Contact
Nieuws
5 januari 2022

Inhaalindexatie voor pensioendeelnemers mogelijk in 2022?

In financiële dagbladen lees je steeds meer over de stijging van dekkingsgraden en een mogelijke toekenning van een indexatie van pensioenuitkeringen. Wij vragen ons af of er al ruimte is voor een compensatie van de gemiste toeslagen aan deelnemers. Veel fondsen hebben al 10 jaar geen indexatie toegekend en gaan nu weer voor het eerst pensioenafspraken verhogen. De vraag is echter of we al wel zover zijn dat we naast de toeslag een indexatie kunnen toekennen. Lees verder.