Contact

Interview

“APG is een vertrouwde gids voor onze fondsen en deelnemers”

In 2026 komt er een nieuw pensioenstelsel, een verandering in Nederland die veel impact met zich meebrengt. Vandaag de dag zijn veel pensioenuitvoerders en -fondsen al druk bezig met alle voorbereidingen. Jan van der Laan, Hoofd Pensioenuitvoering bij APG vertelt over de grootste veranderingen van het nieuwe pensioenstelsel.

De invoering van een nieuw pensioenstelsel is een gigantische klus, want het raakt alles en iedereen. Sociale partners en fondsen moeten straks grote en ingrijpende beslissingen nemen over welk contract ze gaan voeren en of en hoe er wordt ingevaren in die contracten. Op IT-gebied moeten systemen anders worden ingeregeld en ook communicatie gaat straks een grote rol spelen. Mensen moeten immers weten wat er straks anders is ten opzichte van het huidige pensioenstelsel en wat het voor hen persoonlijk betekent.

Framing vanuit de politiek en de media maakt mensen vaak onterecht angstig, men creëert angst voor het onbekende en is gewend aan de huidige situatie. Ja, met het nieuwe stelsel wordt het anders, maar in mijn ogen zeker ook beter. Het nieuwe pensioenstelsel maakt het mogelijk dat een individu straks veel directer mee kan profiteren van het door het pensioenfonds behaalde rendement. Is er een goed economisch jaar, dan vertaalt dit zich direct door naar jouw eigen pensioenpotje.

In het huidige stelsel wordt het rendement eerst vertaald in het opbouwen van buffers, voordat er ruimte over is voor indexatie. In het nieuwe stelsel is geen sprake meer van een toegezegde pensioenaanspraak maar van een verwachte pensioenaanspraak. Hierdoor hoef je voor je toekomstige verplichtingen niet meer te rekenen met die breed verafschuwde rekenrente maar kan je rekenen met een verwacht rendement, passend bij de risicohouding van de deelnemers. Het nieuwe stelsel is daardoor veel beter afgestemd op de economische ontwikkelingen.

Het nieuwe pensioenstelsel
Met het nieuwe pensioenstelsel hebben deelnemers inzage in het eigen pensioenpotje en is te zien hoe de pot ervoor staat bij bijvoorbeeld ‘goed weer, gemiddeld weer of slecht weer’. In het huidige stelsel wordt het voorgespiegelde pensioenpotje gezien als iets wat aan de deelnemer is beloofd. Dit is feitelijk ook zo, maar we weten inmiddels allemaal dat het heel goed mogelijk is dat je gekort kan worden op je pensioen. Dit kan gebeuren wanneer jouw pensioenfonds onder een bepaalde dekkingsgraad komt, want dan gaat de hele linie mee naar beneden. Met de lage rekenrente en de toenemende levensverwachting is het goed mogelijk dat steeds meer fondsen er slecht voor komen te staan, als het huidige stelsel blijft.

APG druk met voorbereidingen
Om straks goed beslagen ten ijs te komen bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, overwegen we een nieuw systeemlandschap. Ter voorbereiding op de herinrichting of vernieuwing van de systemen, zijn we nu al hard bezig met het opschonen van data en het oplossen van data issues. Daarnaast ondersteunen wij onze fondsen en sociale partners bij de te maken keuzes rondom het nieuwe stelsel.

De ambitie van APG blijft ook met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel onveranderd: APG wil de beste zijn en fungeren als voorbeeld in Nederland voor andere uitvoerders. We zijn een vertrouwde gids voor onze fondsen en deelnemers en willen hen op een goede en beheerste manier meenemen in deze gigantische stelselwijziging.

Hulp nodig bij de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel?
FTE Groep kan jouw organisatie ondersteunen bij het gestructureerd implementeren van het nieuwe pensioenstelsel. We hebben een aanpak ontwikkeld, gebaseerd op jarenlange ervaring in wetgevingstrajecten, zoals de Wet Gelijke Behandeling, Pensioenwet 2007, Zorgplicht en WVP. Nieuwsgierig naar onze aanpak? Download deze hier.

Meer over FTE Groep
Ons doel is om organisaties verder te helpen bij de realisatie van hun ambities. Wij richten ons daarbij op de realisatie. Vertalen plannen naar executie en zorgen ervoor dat we samen concrete resultaten behalen. Op elk niveau binnen de organisatie.