Contact

Interview

Niels & Nely: “Voor datagedreven werken is realisatiekracht nodig”

Wat is jullie specialisme en hoe zet je deze in binnen de wereld van Digital?
Niels: Data speelt een sleutelrol bij het digitaliseren van organisaties. Het belang van kwalitatief goede data neemt daarmee ook toe. Ik heb de afgelopen jaren organisaties geholpen met het toepassen van Data Management. Belangrijk hierbij is dat Data Management gekoppeld wordt aan je doelstellingen, het moet geen doel op zich zijn. In de praktijk zien we vaak dat dit wordt gekoppeld aan een groeiambitie of winstgevende doelstelling. Zo draagt data meteen bij aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Nely: Mijn specialisme is Data Analytics en dan specifiek hoe data bij kan dragen in het bepalen en realiseren van je doelen en hoe je echt datagedreven kan werken. Het grootste verschil met het specialisme van Niels is dat data analytics meteen een resultaat oplevert (antwoord op een vraag) en datamanagement vaker gevoeld wordt als iets wat moet vanuit bijvoorbeeld de toezichthouder. Maar data analytics kan niet zonder datamanagement. De kwaliteit van de data bepaalt de kwaliteit van het antwoord.

Welke les uit het verleden passen jullie vandaag de dag nog altijd toe?
Niels: Het verbeteren van datakwaliteit moet vooral zinvol zijn, het is belangrijk dat mensen het nut gaan ervaren. Het helpt om ervaringen en inzichten met elkaar te delen, hierdoor ontstaat draagvlak en zitten mensen zelf aan het stuur. Goed Data Management heeft minder van doen met procedures en regels, dan met het veranderen van gedrag, het vormen van cultuur, en het verhogen van data bewustzijn.

Nely: In de wereld van Data analytics is het niet anders, het is geen doel op zich maar een middel om efficiënter, effectiever en innovatiever te werken. Daarnaast heb ik geleerd dat commitment van het management en het creëren van een data cultuur nodig zijn om daadwerkelijk datagedreven te kunnen werken. Een van de onderdelen van die data cultuur is samen, met verschillende bedrijfsonderdelen, werken aan data vraagstukken.

Hoe benutten jullie elkaars kracht? En hoe werkt dit samen?
Niels: We zijn allebei mens- en resultaatgericht en dat werkt goed samen. Nely en ik geloven allebei dat veranderingen vanuit de mens moet komen. Daarnaast hebben we ieder onze eigen expertise. 

Nely: We vullen elkaar inderdaad perfect aan. Wie wil groeien en meer datagedreven wil werken, moet stappen maken op beide domeinen. Voor beide domeinen is het ontzettend belangrijk om binnen de organisatie ook iedereen te betrekken bij het veranderingsproces. 

Wat leer je van de ander?
Niels: Nely denkt niet vanuit hokjes en gaat altijd uit van een positieve benadering. Soms kan mijn drang tot structureren doorslaan in ‘hokjes denken’ en dan dwingt Nely mij om weer de balans te zoeken. 

Nely: Een duidelijke structuur en focus aanbrengen, is iets wat ik bewonder aan Niels. Dat helpt enorm om samen stappen te zetten. Niels heeft veel kennis van Data Management vanuit een praktische inslag. En met zijn kennis van- en ervaring met het opzetten van een consultancy bedrijf moet het lukken om Digital naar een hoger niveau te tillen. 

Waarom werkt juist deze integrale aanpak?
Niels: Data Management en Data Analytics, het zijn twee disciplines die elkaar versterken. Goede datakwaliteit is van belang, zodat data-analyses uitgevoerd kunnen worden met betrouwbare data. Het gevolg hiervan is dat je altijd werkt met betrouwbare informatie en een eerlijk inzicht. 

Nely: Ja, en anderzijds kan data analytics ervoor zorgen dat het belang van datakwaliteit wordt onderkend. De impact wordt inzichtelijk, wat het draagvlak en het data bewustzijn binnen een organisatie vergroot. Kortom, beide vakgebieden versterken elkaar en met onze pragmatische aanpak zorgen we ervoor dat organisaties op beide terreinen in evenwicht, stappen zetten. 

Is de integrale aanpak hetgeen wat Digital onderscheid t.o.v. de concurrent?
Niels: Het is zeker onderscheidend, maar wat ons écht uniek maakt is dat wij vooral in staat zijn om de ambities van de klant, ook daadwerkelijk te realiseren. We laten iets blijvends achter.

Nely: We gidsen de organisatie naar meer datagedreven werken, zodat ze het uiteindelijk zelf kunnen. Dit alles vanuit de gedachte voordoen, samendoen, zelf doen. Daarnaast beschikken wij bij FTE over een groot netwerk aan kennis. We kunnen onze krachten bundelen en zo de klant een totaaloplossing bieden. 

Waarom moet een (potentiële) klant kiezen voor Digital?
Niels: Naast de kennis en ervaring die we inbrengen op het gebied van data, krijg je een partner die dicht naast je staat. Betrouwbaar, open, wendbaar en plezier zijn onze kernwaarden. Hiermee bouwen we een goede relatie op en denken we mee in oplossingen. 

Nely: Daar ben ik het helemaal eens. We gaan je echt helpen stappen te zetten door jouw en je medewerkers op te leiden. 

Hoe spelen jullie in op trends? Hoe bedden jullie dit in, in een eigen manier van werken?
Niels: We zorgen ervoor dat we ten allen tijde wendbaar blijven. Dit stelt ons in staat om snel op trends in te spelen. Ik zoek zelf in het grote geheel altijd naar kleinere componenten, die op zichzelf al iets opleveren. Je creëert niet alleen een overzichtelijk en beheersbaar pad, maar het stelt je ook in staat om de route te herijken en bij te sturen.

Nely: Door onze actuele kennis van datamanagement en analytics weten we wat er allemaal kan met data. Deze kennis gebruiken we om bedrijven te gidsen in de stappen die ze kunnen zetten. Belangrijk daarbij is dat ze stappen zetten vanuit waar ze nu staan en wat hun groeiambitie is. Wij helpen om deze ambitie te bepalen.

Welke visie op het vak wil je meegeven aan de lezers?
Niels: Het is vooral belangrijk om je niet blind te staren op modellen en procedures, maar goed na te denken over het nut. Aan welke doelstelling draagt het bij? Hoe wordt mijn data gebruikt en door wie? Kortom, modellen geven zeker structuur en kunnen dienen als kapstok, maar echte verandering breng je teweeg door het gedrag aan te passen. 

Nely: Investeer in het creëren van een data cultuur. Denk na waarom je data gedreven wil werken, wat wil je hiermee bereiken. Ga vervolgens na waar je staat met betrekking tot datagedreven werken en wat je ambitie is om vervolgens de juiste stappen te bepalen om deze ambitie te realiseren. Om daadwerkelijk datagedreven te kunnen werken heb je realisatiekracht nodig om de verschillende onderdelen van de organisatie. Van strategie tot medewerkers.