Contact

Interview

Een interview met Niels Creutzburg, Senior Data consultant

Sinds begin 2020 werkt Niels Creutzburg bij FTE Groep. Wat is zijn visie op de markt? Wat is zijn ambitie en hoe zet je met data management de juiste volgende stap? Je leest het in dit interview.

Niels, wat is jouw ambitie en welke rol vervul jij bij FTE Groep?
Het is mijn persoonlijke ambitie om onze expertise Digital op de kaart te zetten en een rol te spelen in de digitale transformatie van onze klanten. Te beginnen door data te laten werken voor organisaties. Samenwerken, kennisdeling en ontwikkeling staan hierbij centraal. We hebben ook een duidelijke visie over het veranderen van de benodigde data cultuur. Dit geldt voor de manier waarop we opdrachten doen bij klanten. Dit maakt het ook interessant voor potentiële nieuwe collega’s om zich bij ons aan te sluiten. Het draait uiteindelijk om mensen.

Wat zie je nu veel in de markt?
Data staat vrijwel overal op de kaart. Het besef dat goed gebruik van data belangrijke strategische voordelen kan opleveren is er zeker. De vraag waar iedereen echter mee worstelt is, hoe zorg ik dat we als organisatie anders omgaan met data? En vooral, hoe zorgen we ervoor dat dit een blijvende verandering in onze cultuur is? Thema’s als Data Literacy, Data Storytelling en Data Ethiek spelen hierbij een belangrijke rol. Daar hebben we een duidelijke visie en aanpak op ontwikkeld.

Vanuit mijn eigen ervaring zie ik dat veel organisaties de ambitie hebben om Data Management en Analytics naar een hoger niveau te tillen. Mijn advies is altijd te zoeken naar verbeteringen op het gebied van data die direct bijdragen aan aan het behalen van de strategische doelstellingen. Het inzicht dat verbeteracties direct leiden tot resultaten, motiveert iedere medewerker in de organisatie om daadwerkelijk datagedreven te denken en te doen, oftewel om gedrag te veranderen.

Hoe zet je met Data Management die volgende stap, zodat je meerwaarde kan creëren voor de strategie?
Het begint met het samen in kaart brengen van je data principes. Vraag in de organisatie wat het hen gaat opleveren. Waar zit de meerwaarde van de data voor jou? Wat zijn voor jou belangrijke waarborgen? Dit is het kompas waarop we gaan varen en waarop we altijd terug kunnen vallen. Vervolgens is een goede analyse ontzettend belangrijk, omdat je zo de juiste route kunt bepalen. Dit gebeurt op basis van de strategie én hoe de organisatie ervoor staat. Op basis daarvan stel je de roadmap op voor de implementatie van Data Management. Zo’n roadmap raakt de hele organisatie en kent veel onderdelen, van strategie en data governance tot een data infrastructuur. Samen gaan we dan ook eerst op zoek naar organisatorische drijfveren die helpen om Data Management te introduceren. Op zoek naar kleine stappen, die snel impact hebben en tot zichtbaar succes leiden.

Er komt dus meer bij kijken dan de implementatie van modellen en technieken. Je wilt uiteindelijk dat deze manier van datagedreven werken ingebed wordt in de organisatie. Het gaat ook om het bewustzijn onder de mensen te vergroten om zo blijvend het gedrag en daarmee de cultuur te veranderen. Het moet uiteindelijk business as usual worden.

Kun je iets meer vertellen over de aanpak?
Elke situatie en elke opdrachtgever is uiteraard uniek en vergt maatwerk. Onlangs hebben we een mooi advies en implementatie traject afgerond. Ik zal je een beeld geven van hoe we dat hebben aangepakt. In eerste instantie brengen wij in kaart wat de wensen zijn van de verschillende stakeholders. Wat kan een betere datakwaliteit voor hen opleveren? Welke business voordelen levert het op? En wat gaat er eigenlijk al goed? Data Management raakt de hele organisatie op ieder niveau en op meerdere dimensies. Het is daarom belangrijk om vanuit een structuur te werken die houvast biedt, maar nog belangrijker is dat betrokken medewerkers zien wat de impact van hun werk is en dat men begrijpt welke rol data speelt in de organisatie.

Op basis van een goede data analyse definiëren wij alle data domeinen met alle onderliggende data objecten. Belangrijk onderdeel daarbij is het vaststellen wat centraal en wat decentraal beheerd wordt. De data owners binnen de organisatie bepalen dit op advies van zogenoemde data advisory boards. Die advisory boards hebben we ingesteld en bestaan uit specialisten uit de organisatie. Zij zijn belangrijk omdat hiermee draagvlak wordt gecreëerd voor de centralisering, denk hierbij aan uniforme definities van data objecten. De specialisten voorzien de data owners van advies over de sensitiviteit en kriticiteit van data, de processen met rollen en verantwoordelijkheden, data-definities en regels. Samen met de data owners en het management hebben we vervolgens bepaald hoe data management stapsgewijs wordt uitgerold. Vervolgens gaan we aan de slag met het opstellen van de roadmap. Hierbij kijken we niet alleen naar het inrichten van processen en regels, maar ook naar het vergroten van het data bewustzijn middels training en heel belangrijk, het vieren van successen.

Je ziet dus dat het veel verder gaat dan alleen een data analyse en een advies. Het is nu ook duidelijk dat maatwerk en de juiste aanpak essentieel is. We betrekken de organisatie erbij, zodat het een werkwijze is die uiteindelijk door iedereen wordt omarmd. Eigenaarschap en data cultuur zijn de belangrijkste succesfactoren. Deze werkwijze is kenmerkend voor onze aanpak. Vanuit het principe voordoen-samen doen-zelf doen. Wij zijn pas echt tevreden als de opdrachtgever ook zelfstandig verder kan.

Wat hebben jullie opgeleverd aan de opdrachtgever?
Er zijn nu duidelijke kaders neergezet voor het beheer van de data. Data owners en advisory boards werken structureel aan het verbeteren van de beheerprocessen en definities. Data stewards zijn benoemd en getraind in de data beheerprocessen om de datakwaliteit op orde te houden door te monitoren en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Dit wordt begeleid door de Data Manager. Met deze stappen is een goede basis gelegd om zelfstandig het Data Management verder te professionaliseren en een datagedreven cultuur te creëren voor de hele organisatie. Een belangrijk voorwaarde om de groeiambities van de opdrachtgever te realiseren.

Wil je meer weten over Data gedreven werken? Neem dan contact op met Mitchel via mitchel@ftegroep.nl of 06-51932942.