Contact

Download

De wijzigingen van het pensioenakkoord

Op 1 januari 2026 moet het nieuwe pensioencontract geïmplementeerd zijn. Wat betekent dit voor jou als uitvoerder? Wat kun je de komende jaren verwachten? Alle huidige regelingen moeten worden aangepast. Er komen twee soorten contracten: het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling. In beide contracten is de beschikbare premie het uitgangspunt.

Door de wijzigingen zijn de verzekeraars en pensioenfondsen verplicht de regelingen die ze nu aanbieden aan te passen en op te nemen in een transitieplan en implementatieplan. Daarnaast is er een financieringsplan voor de compensatie van de leeftijdscohorten, waarbij kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers het uitgangspunt is. Het financieringsplan is een onderdeel van het transitieplan.

In deze whitepaper zetten we de wijzigingen van het pensioenakkoord op een rij.