Contact

FTE Groep helpt bij transitie van een grote pensioenuitvoerder

Om een transitie van een pensioenfonds met meer dan 95.000 deelnemers te laten slagen is veel mankracht en kennis nodig. Vijf consultants van FTE Groep hebben meegeholpen om dit in goede banen te leiden op verschillende niveaus en in diverse rollen. Zij kijken met veel plezier terug op dit project.

Om een transitie succesvol te laten verlopen moet ervoor gezorgd worden dat van alle deelnemers de juiste aanspraken worden aangeleverd in een format. Zo kan de nieuwe pensioenuitvoerder deze direct in hun administratie opnemen. Maar ook lopende uitkeringen en processen moeten zodanig overgedragen worden dat de deelnemers hier niets van merken. Pas bij de uitvoering van zo’n traject kom je er achter hoeveel specialistische kennis nodig is om het te laten slagen. Onze vijf consultants vertellen over hun rol.

Een van de FTE consultants is Kheirullah Ehsan. Hij was al bekend met het pensioenfonds en haar systemen en daarom heeft hij tijdens deze transitie diverse rollen mogen vervullen. Kheirullah: “Ik heb een rol gespeeld als materiedeskundige, business analist en tester. Van het beantwoorden van vragen van externe partijen, tot het testen en verbeteren van de data om te zorgen dat de transitiebestanden juist en volledig zijn. Daarnaast heb ik veel geschakeld met andere afdelingen om mijn bevindingen te delen of aanpassingen door te (laten) voeren. Deze diverse rollen, maakte het werk afwisselend en uitdagend.”

FTE consultant Arjan van Dongen is betrokken geweest op operationeel niveau. Arjan: “Voor deze transitie heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het doorvoeren van correcties en onderscheppen van fouten in de bestaande data. Ik ben trots op hetgeen wat wij samen hebben neergezet. Ik ben een radartje geweest in het geheel, maar we hebben met z’n allen veel gaten kunnen dichtlopen.” FTE’er Roland Maissan was verantwoordelijk voor het draaiboek, het maken van afspraken en het bewaken van de planning. Roland: “Bijsturen op het juiste moment en een stuk verwachtingsmanagement creëren bij interne en externe stakeholders is ontzettend belangrijk. Ook was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de bevindingen van een externe partij die een controle uitvoerde op de aanspraken die werden overgedragen. Ik ben blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan deze transitie en kijk met veel plezier terug op dit traject.”

Vanuit een Quinto-P onderzoek is ook FTE’er Peter van Rooij, in de loop van het traject betrokken geraakt bij deze transitie. Hij werd mede het aanspreekpunt vanuit de Business richting interne en externe stakeholders. Peter van Rooij: “Samen met twee collega’s een team aansturen, zorgen dat de voorbereiding van de tussentijdse en definitieve transitiedata zo soepel mogelijk verloopt en het halen van strakke deadlines voor de overgang naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Ook nam ik grotendeels de transitiedata voor mijn rekening die niet geautomatiseerd aangeleverd kon worden. Het was een intensieve periode, maar ik had het niet willen missen.”

Allemaal kijken ze met een glimlach terug op een succesvolle transitie. De overdracht is soepel verlopen en uiteindelijk is er zelfs meer- en eerder opgeleverd dan gepland. Een mooi compliment aan allen, mede door een goed staaltje teamwork.

Ook hulp nodig bij een transitie of de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenakkoord? Neem dan contact met ons op, wij helpen graag!