Contact

Project

Communicatietester zorgt voor 100% foutloze pensioencommunicatie

Ambitie van de klant
De AFM verwacht dat pensioeninformatie de deelnemer in staat stelt om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken. De communicatie met de deelnemer wordt echter steeds complexer doordat er meer en vaker gecommuniceerd moet worden. Door die complexiteit neemt de kans op fouten toe. Maar ook door bijvoorbeeld de AVG is het belang van foutloos communiceren steeds belangrijker geworden. En dan hebben we het nog niet eens over de (vaak niet) inzichtelijke herstelwerkzaamheden (telefoon/ e-mail/ klachten) die veel tijd en geld kosten. De wens van een grote verzekeraar is om 100% foutloze pensioencommunicatie voor haar deelnemers te organiseren en dat dit op een snelle en goedkope manier getest kan worden. Daarbij is het eveneens van belang dat toekomstige wijzigingen snel en foutloos kunnen worden doorgevoerd om zo aan de wet en regelgeving te blijven voldoen.

Dienst FTE
FTE Groep heeft samen met Axini voor een grote verzekeraar een communicatietester ontwikkeld die eenvoudig en snel documenten kan controleren op inhoud. Hiermee garandeer je 100% foutloze communicatie. Consultant Roeland Möller heeft het traject begeleid en de implementatie verzorgt.

Aanpak
Door de domeinkennis van de medewerkers van de grote verzekeraar en die van onze consultant, in te zetten voor de communicatietester, zorgen we voor een snelle inrichting. Na deze inrichting kunnen de eerste tests al snel uitgevoerd worden. We vergelijken, geheel automatisch, de inhoud van de documenten die door het systeem van de verzekeraar vervaardigd zijn met de inhoud die de communicatietester verwacht. Dit gaat tot op de punt nauwkeurig en zelfs witregels en spaties worden herkend. De medewerkers lossen zelf de verschillen op, waarmee zij de kwaliteit van de communicatie kunnen garanderen naar hun deelnemers. Als projectleider heeft consultant Roeland Möller het voor-samen-zelf doen principe geïntegreerd zodat de medewerkers van de organisatie na implementatie zelf (toekomstige) communicatie uitingen en wijzigingen op bestaande documenten kunnen testen.

Opgeleverd voor de klant
FTE Groep heeft samen met Axini voor de organisatie een applicatie ontwikkeld waarmee zij 100% foutloze documenten voor hun klanten kunnen garanderen. Geen klachten, e-mails of telefoontjes meer over verkeerde brieven, financiële overzichten of specificaties. Aanpassingen, wettelijke wijzigingen of nieuwe documenten kunnen nu snel, goedkoop en foutloos worden getest. De domeinkennis van onze consultant is overgedragen aan de medewerkers van de verzekeraar en zij zijn nu én in de toekomst zelf in staat om 100% foutvrije documenten te maken voor hun klanten.

Gerelateerd

Bekijk alles