Contact

Project

Dataconversie verzorgen bij PGGM

Ambitie van de klant
PGGM wilde het vernieuwde administratiesysteem op orde krijgen door middel van dataconversie en de opschoning van data. Ook de samenwerking tussen alle partijen moest worden verbeterd.

Dienst FTE
FTE heeft bij PGGM de dataconversie verzorgd voor twee SQL-server databases bij de invoering van het nieuwe administratiesysteem. Tevens is de kwaliteit van de oude data aangepakt en zijn er verbeterde rapportages verzorgd.

Aanpak
FTE heeft de twee SQL-server databases via SSMS benaderd. In samenwerking met een architect is er conversiesoftware geschreven op basis van dynamisch SQL. FTE is hierin sparringpartner geweest. Het betrof een database met zeer veel data: meer dan 100 miljoen records. De database is tijdens de voorbereidingen nog in beweging geweest, waardoor FTE zorg moest dragen voor een goede aansluiting met de nieuwste versies van de nieuwe database. In een korte tijd is deze data gecontroleerd en overgezet. In overleg met de business is ook de kwaliteit van de oude data verbeterd en is de juiste data voor de rapportages verzorgd.

Opgeleverd voor de klant
De conversie van de datamigratie heeft gecontroleerd plaatsgevonden zonder onverwachte uitval en binnen zes uur verwerkingstijd. Het contact tussen de ontwikkelaars van de nieuwe applicatie, met daaronder de nieuwe database, het migratieteam en de business is door FTE intensiever en eenvoudiger geworden.

Wil jij ook jouw datamigratie gecontroleerd laten plaatsvinden of hulp nodig bij andere uitdagingen? Neem dan contact op met Leoni de Jong via ldejong@ftegroep.nl of bel 06-13002030

Gerelateerd

Bekijk alles