Contact

Project

De organisatie compliant krijgen bij Rijkswaterstaat

Ambitie van de klant
Rijkswaterstaat als organisatie compliant krijgen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarmee voldoen aan de toezeggingen aan en door de Minister. Vastgesteld in de nieuwe Europese Privacy Wetgeving die sinds mei 2018 in werking is getreden.

Dienst FTE
FTE heeft op tactisch niveau als Senior Privacy Adviseur deel uitgemaakt van het AVG-implementatieteam van Rijkswaterstaat. Er is bij de medewerkers bewustwording gecreëerd omtrent het begrip privacy en er is inzichtelijk gemaakt welke gegevens men nu precies heeft en waarvoor deze feitelijk worden gebruikt.

Aanpak
FTE heeft de diensten direct betrokken in het proces. Om een goed en duidelijk beeld te krijgen van wat Rijkswaterstaat precies doet is ervoor gekozen met alle beleidsmakers en uitvoerende onderdelen individueel te gaan praten om tot op detailniveau boven water te krijgen wat zij nu precies doen. Tevens is er een grote bewustwordingscampagne opgezet om iedereen binnen de organisatie bewust(er) te maken omtrent privacy.

Opgeleverd voor de klant
Bij Rijkswaterstaat is er bewustwording gecreëerd omtrent privacy. Er is tevens inzicht verkregen in welke gegevens men nu precies heeft en waarvoor deze feitelijk worden gebruikt. Door gebruik te maken van het verwerkingsregister, wat de toets der kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens kan doorstaan, betreft het hier een systeem dat gebruiksvriendelijk is en flexibel is in te vullen.

Gerelateerd

Bekijk alles