Contact

Project

Module ontwikkeling bij Axini

Ambitie van de klant
Axini wilde een module hebben die de URM-berekening voor een pensioenfonds kan uitvoeren. Dit is gewenst omdat er dan inzicht wordt verkregen in het risico dat de pensioenuitkering lager kan uitvallen of juist hoger wordt. Ook inzicht krijgen in koopkracht van de toekomstige pensioenuitkering is een wens van Axini.

Dienst FTE
FTE heeft een module ontwikkeld in samenwerking met Axini die de URM berekening voor een pensioenfonds kan uitvoeren. Deze module is beschikbaar in de cloud, zodat het pensioenfonds de gegevens van haar deelnemers kan uploaden. Vervolgens vindt er een berekening plaats en het fonds kan de resultaten downloaden. De resultaten worden voor de deelnemer vervolgens weergegeven op het pensioenregister.

Aanpak
FTE heeft gewerkt aan de vervaardiging van een URM model. De resultaten van de berekening geven mensen inzicht over hun pensioenuitkering. Met dit model kunnen de URM berekeningen uitgevoerd worden, maar ook bedrijfsspecifieke software kan worden getest. Twee domein-deskundigen van FTE hebben het URM model ontwikkeld.

Opgeleverd voor de klant
Door gebruik te maken van Model Gebaseerd Werken en het URM model zijn problemen eenvoudiger intern opgelost en is de afhankelijkheid van externe partijen lager geworden. Bij de testtrajecten is tijdwinst geboekt, terwijl de kwaliteit gewaarborgd is gebleven of zelfs verbeterd. Fouten worden sneller herkent door gebruikers en de software kan eenvoudig worden aangepast. Dit zorgt voor minder foutgevoelige software.

Gerelateerd

Bekijk alles