Contact

Project

Ontwikkelketen versnellen met Model-gebaseerd Werken

Minder schakels in de ontwikkelketen, het proces eenvoudiger maken en versnellen. Zelf software ontwikkelen en geautomatiseerd testen. Model Gebaseerd Werken op het Axini Modelling Suite platform (AMS) maakt het mogelijk. Domeindeskundige Roeland Möller heeft samen met onze consultant/ actuaris Linda de Koter een URM-oplossing ontwikkeld die afgestemd is op de wensen van Stichting Pensioenfonds Campina.  

URM-oplossing
Een heldere en praktische oplossing die voldoet aan hoge kwaliteitseisen met een uitstekende performance, dat is wat wij hebben ontwikkeld voor Stichting Pensioenfonds Campina. Als domeindeskundige ken ik de eisen en uitdagingen van de wetgeving binnen de pensioenmarkt. In 2019 heeft de Nederlandse Overheid besloten dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om de verwachte pensioenopbouw conform een vastgestelde Uniforme Rekenmethodiek (URM) te communiceren naar hun deelnemers. Om dit te implementeren voor Stichting Pensioenfonds Campina is een URM-oplossing ontwikkeld.

Model-gebaseerd Werken
Roeland Möller en Linda de Koter hebben samen de rekenregels van de URM zorgvuldig uitgedrukt in een formele specificatie: het model. Op basis hiervan worden de URM-rekenboxen gespecificeerd en getest met behulp van onze Model-gebaseerd-werken aanpak. Dit wil zeggen: het éénduidig en digitaal vastleggen van specificaties en requirements in een gestructureerd model. Door deze werkwijze is het mogelijk om eenvoudig en snel software te ontwikkelen en dat kan zowel on premise als in de Cloud. Samen vormt dit een totaaloplossing waarmee de URM-oplossing volledig wordt opgeleverd en geïmplementeerd voor Stichting Pensioenfonds Campina.

Ontwikkelproces versneld
Met deze URM-oplossing voldoet Stichting Pensioenfonds Campina aan de vereisten van de wetgever. Deze oplossing is flexibel, transparant en sluit perfect aan op het bestaande IT-landschap van Stichting Pensioenfonds Campina. Het ontwikkelproces is hiermee versimpeld en versneld. Een groot voordeel is ook dat de kennis nu is vastgelegd in een systeem en de documentatie hiermee altijd op orde is. Door de domeindeskundigheid van FTE Groep samen te voegen met de ontwikkelkracht van het AMS-platform kunnen wij snel inspringen op behoeften van de markt. Simpele krachtige oplossingen waarmee de opdrachtgever na implementatie.

Gerelateerd

Bekijk alles