Contact

Project

Voor iedere uitdaging is een oplossing

Uitdagingen zijn mijn drive. Bij een grote pensioenorganisatie ben ik werkzaam als tester en scrum master. De dynamiek die de rol van scrum master met zich meebrengt vind ik fantastisch. In het testen vind ik mijn persoonlijke uitdaging. Een gouden combinatie.

Koers bepalen
Als scrum master is het belangrijk om te weten: wat willen we precies en hoe komen wij daar als team? Met mijn scrumteam bedienen wij verschillende werknemers problemen. Bij iedere sprint staat er een nieuw probleem centraal. Er heerst een fijne groepsdynamiek binnen mijn eigen scrumteam en tussen de scrum masters onderling. We werken nauw met elkaar samen en overleggen vaak. We kijken of we elkaar hulp kunnen bieden en bespreken onderling hoe een bepaalde situatie het beste kan worden aangepakt. Om mijn rol als scrum master goed te kunnen uitvoeren heb ik ook een scrum training gevolgd bij FTE. Alle kennis die ik tijdens deze training heb opgedaan, kon ik direct toepassen in de praktijk.

Testen en controleren
Op de ontwikkelafdeling van de pensioenorganisatie waar ik werkzaam ben als tester, wordt er zorg gedragen voor het onderhoud van de systemen. Dit is ook de plek waar systemen worden ontwikkeld en wet-technisch worden aangepast. Wanneer dit vervolgens naar de testomgeving gaat, kom ik in beeld als tester. Ik doorloop een cyclus van vier weken en daarna wordt het overgeheveld naar productie. Dit is een continu proces. Er zijn dertien sprints per jaar. Na het testen voer je een controle uit. Er mogen geen fouten gemaakt worden. Zijn die er wel, dan moeten deze er direct worden uitgehaald. Ieder uur is in zo’n geval cruciaal.

Scrum sprints
‘Maar hoe ziet een sprint er dan precies uit?’, werd mij gevraagd. Iedere sprint kent een cyclus van vier weken. Er is een dagelijkse stand-up waarin wordt besproken wat iemand die dag bij gaat dragen, waardoor de prestatie gehaald kan worden. Ook blik ik terug met mijn team: ‘wat is er gisteren gebeurd, heeft het in de weg gestaan en hoe kunnen de andere teamleden daarbij helpen?’ Na vier weken blikken wij gezamenlijk terug op de vorige sprint. Alle feedback is waardevol, omdat we dan precies weten wat we kunnen leren voor de volgende keer. Daarna volgt direct de kick-off. De nieuwe release staat voor de deur en ik inventariseer wat er nog moet worden verzameld aan informatie. Wanneer iemand in het team dreigt achter te blijven gedurende een sprint, voer ik gesprekken met hem of haar. Ik bied mijn hulp aan, zodat we daarna weer met z’n allen verder kunnen.

Gouden combinatie
Tester en scrum master zijn. Ga er maar aan staan. Ik doe het met veel plezier. Bij mijn rol als scrum master draait het allemaal om teamwork. Mijn werk als tester is juist weer heel specifiek. Je moet echt de systemen in. Als er gaten vallen, moet dat worden opgelost. Een flinke uitdaging voor mij met mijn achtergrond als business analist, maar tegelijkertijd is dit iets waar ik mij maar al te graag in vastbijt.

Gerelateerd

Bekijk alles