Contact

Project

Geen uurtje factuurtje, maar sturen op resultaat

Een prijs bepalen voor je dienstverlening op basis van het te behalen resultaat. Dat is de aanpak waar FTE Groep, Plek Amsterdam en Agile Verander Coach en Consultant Judith Degens in hun samenwerking voor kozen. Met veel enthousiasme vertellen zij over deze innovatieve manier van werken en wat de impact is geweest.

Rik Mulder, Algemeen Directeur bij Plek: “Toen we op zoek gingen naar een consultant die ons kon begeleiden bij de omslag naar Agile werken, kwamen we vooral ‘corporate’ types tegen. FTE Groep begreep dat wij als snelgroeiend technologiebedrijf een ander slag consultant nodig hadden. Iemand die veel waarde hecht aan doelgericht werken en oog heeft voor de expertise die al in de organisatie aanwezig is. Zo kwamen wij in contact met Judith. Met haar ondernemersachtergrond en persoonlijke overtuigingen, was zij een perfecte match”.

Judith: “Ik kwam binnen bij Plek om resultaat te realiseren en impact te maken. Mijn voorwaarde is dat ik direct scherp heb wat we dan precies met elkaar moesten gaan realiseren. Ik wilde niet worden ingehuurd op basis van uurtje-factuurtje, maar werken op basis van een opdracht. Ik wilde resultaat neerzetten waar ik echt op kon sturen en aan de hand daarvan bepalen wanneer mijn, of beter gezegd onze opdracht was geslaagd. We zijn toen met z’n allen om de tafel gaan zitten om de ambitie van Plek meer handen en voeten te geven.”

Dias Gnanapragasam, Business Solution Manager bij FTE Groep vult aan: “De ambities van Plek hebben we ‘smart’ gemaakt en gekoppeld aan doelen en kaders. Iedereen wist daardoor precies wanneer we konden concluderen dat het resultaat was behaald en of we daarna met zijn allen tevreden terug konden kijken.”

Resultaatverplichting
Deze unieke manier van samenwerken heeft volgens Rik meerdere grote voordelen: “De resultaatverplichting die deze opdracht met zich meebrengt, geeft zekerheid aan de klant. Maar het zorgt er ook voor dat de consultant focus aanbrengt op datgene wat echt belangrijk is. Een ander voordeel is dat ik heb ervaren dat Judith hiermee iedereen kon laten samenwerken aan het succes. Door deze manier van werken voorkom je ook discussies achteraf over gemaakte uren, het (eind)resultaat en de daadwerkelijke impact.”

Faciliteren van het creëren
Nu de fundering er lag en de afspraken waren gemaakt, was het tijd voor Judith om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan: “Ik ben met het doel op zak gaan onderzoeken welke krachten ik binnen Plek kon gebruiken om het doel wat ik had meegekregen te realiseren. Ik geloof erin dat iedereen moet doen waar hij of zij intrinsiek gemotiveerd van raakt. Ik heb daarom de medewerkers van Plek vanaf het begin erbij betrokken door hen te vragen waar zij hun rol zagen. Om te komen tot het juiste antwoord, hebben we samen de doelen doorgrond, gekeken in hoeverre er nu doelgericht wordt gewerkt en welke overtuigingen er in de weg staan om niet alleen nu, maar ook in de toekomst er een succes van te maken.”

Judith ontwerpt dus niet een werkwijze, maar begeleidt de mensen in het herontwerpen van hun werkwijze (incl. een bijbehorende mindset). Deze unieke aanpak van Judith vraagt om veel vertrouwen vanuit het management. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de nieuwe werkwijze een succes is geworden en de medewerkers de doelen hebben kunnen realiseren (en klaar zijn om nieuwe doelen te ontvangen) op een manier waar ze trots op zijn en graag willen vasthouden naar de toekomst toe.

Er zijn door Judith op twee gebieden verandering teweeg gebracht. Enerzijds op teamniveau met als doel om de workflow en manier van werken bij alle individuele teams te verbeteren. Anderzijds op organisatieniveau om de informatie- en kennisstroom binnen het bedrijf verder te verbeteren. Na het ontwikkelen van de vernieuwde werkwijze, is Anita Awolaja begonnen als Scrum Master bij Plek: “Ik ben op basis van de werkwijze die Judith heeft laten realiseren, de werkwijze breder binnen in de organisatie gaan uitrollen.”

Het uiteindelijke resultaat
Inmiddels is de opdracht afgerond. Rik kijkt tevreden terug op deze succesvolle en unieke samenwerking: “De werkwijze die onder begeleiding van Judith is opgezet heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking binnen de organisatie nu een stuk efficiënter en soepeler verloopt dan eerst. Ook is het fijn dat we nu als organisatie allemaal weten waar we naartoe werken. Dit komt niet alleen ons eigen team, maar ook de klanten van Plek ten goede. Daarnaast ben ik dankbaar voor de samenwerking met FTE Groep, zonder hen hadden wij Judith nooit kunnen vinden.”

Ook Judith kijkt met trots terug op deze samenwerking: “Ik ben blij dat zowel Plek als FTE Groep open stonden voor deze nieuwe manier van samenwerken en realisatie. Doordat we werkten op basis van een opdracht, zijn we heel doelgericht aan de slag gegaan. Door het samen te creëren, zal de nieuwe werkwijze niet met mij vertrekken. Ik ben er trots op dat we niet mijn uurtarief maar het resultaat centraal hebben gesteld. Daarbij heeft iedereen van directie tot medewerker van Plek ook een belangrijke bijdrage geleverd en dat is precies waar ik voor sta: ik ben geen consultant die beter weet hoe de organisatie werkt, maar kom met kritische vragen tot een doelgerichte werkwijze en passende cultuur. Plek heeft het doel nog altijd scherp voor ogen en met een gerust hart draag ik mijn stokje over aan Anita.”

Gerelateerd

Bekijk alles